Instytut Historyczny

STRONA GŁÓWNA
INSTYTUT HISTORYCZNY
HISTORIA INSTYTUTU DYREKCJA STRUKTURA PRACOWNICY NAUKOWI ADMINISTRACJA BADANIA DYDAKTYKA STREFA STUDENTÓW REKRUTACJA NA STUDIA VARIA BIBLIOTEKA CZYTELNIA ON-LINE MAPA SERWISU UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

INSTYTUT HISTORYCZNY

Pracownicy naukowi

Prof. UWr. Joanna Wojdon
Zakład Dydaktyki Historii; gabinet 5p.

Kontakt:

tel. (071)375-2520, mail: joanna.wojdon@uni.wroc.pl, http://www.wojdon.republika.plBadania:
życiorys badawczy:
praca magisterska: Koło Posłów Katolickich "Znak" w Sejmie PRL II kadencji (1956-1961);
praca doktorska: Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989);
habilitacja: Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968.

Główne zainteresowania badawcze:
dzieje Polonii Amerykańskiej,
dydaktyka historii (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu-uczeniu się historii),
kształcenie nauczycieli historii i WOS w Europie,
podręczniki okresu zimnej wojny

Najważniejsze publikacje:

1. J. Wojdon, Działalność koła posłów katolickich "Znak" w Sejmie PRL II kadencji (1957-1961), "Przegląd Sejmowy" 1996, nr 1, s. 21-47
2. J. Wojdon, Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989), Toruń 2001 Wydawnictwo Adam Marszałek
3. J. Wojdon, Polish Americans in the Press of the People's Republic of Poland (1952-1989), "Polish American Studies" 2002 (Vol. LIX), No. 2, s. 29-78
4. J. Wojdon, G. Pańko (red.), Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Toruń 2003
5. J. Wojdon, "W imieniu sześciu milionów..." Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005 Wydawnictwo Adam Marszałek
6. J. Wojdon, Kto robi notatki... ten ma zeszyt w kratki, "Wiadomości Historyczne" 2006, nr 5, s. 6-17.
7. J. Wojdon, G. Pańko (red.), Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia, Wrocław 2006
8. J. Wojdon, "W jedności siła!" Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1968-1988, Toruń 2008

Staż:
- 2003 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na pobyt w USA (projekt: Historia Kongresu Polonii Amerykańskiej)
- 2008 - Stypendium Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung w Brunszwiku (projekt: Polityka w europejskich elementarzach okresu zimnej wojny)

Nagrody:
- 1996 - Wyróżnienie w I edycji konkursu prac magisterskich im. J. J. Lipskiego
- 2006 - Nagroda Leopoldina Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Seminarium magisterskie:
Seminarium poświęcone będzie historii Polski i powszechnej po 1944 roku. Zapraszam takze osoby zainteresowane problematyką polonijną, dydaktyką historii oraz wykorzystaniem technologii informacyjnej w warsztacie historyka. Na stronie internetowej www.wojdon.republika.pl znajdują się bardziej szczegółowe informacje o moich badaniach oraz tematy prac magisterskich pisanych i napisanych pod moim kierunkiem.

Dydaktyka-plan zajęć:
Patrz: strona www podana w kontakcie

Konsultacje:
poniedziałek 14:00-14:30, czwartek 8:00-9:30

Spis literatury na zajęcia:
Patrz: strona www podana w kontakcie.

Oceny z zaliczeń i egzaminów:
Patrz: strona www podana w kontakcie

Komunikaty:
Patrz: strona www podana w kontakcie.

Kontakt z administratorem