CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Otwarte przewody doktorskie 1997-2016

Drukuj

1997

mgr Wojciech Olszewski
data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.02.1997 r.
Temat pracy: „Śląskie testamenty średniowieczne.”
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

1998

mgr Adam Baniecki
data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.1998 r.
Temat pracy: Powiat bolesławiecki w latach 1945 – 1950”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

2002 r.

mgr Sobiesław Nowotny
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.06.2002
Temat pracy: Dzieje parafii i społeczności ewangelickiej Kościoła Pokoju w Świdnicy w latach 1652  - 1945
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

mgr Ewa Kieś - Lesik
Data otwarcia przewodu doktorskiego:20.11.2002 r.
Temat pracy: Kształtowanie się władzy polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1945 – 1950, na przykładzie powiatu raciborskiego.
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

2003

mgr Robert Badzioch
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.01.2003 r.
Temat pracy: pieczęcie Pomorza Zachodniego w okresie średniowiecza.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

mgr Krystyna Kowalska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 3.07.2003 r.
Temat pracy: Przejawy kultury młodzieży w latach 1948-1956.
Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

2004
mgr Inga Leśniewska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.01.2004 r.
Temat pracy: Obraz „Ziem Odzyskanych” w dokumencie filmowym w latach 1945-1989.
Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

mgr Agnieszka Kamieniecka
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.03.2004 r.
Temat pracy: Linia jarocińska Radolińskich herbu Leszczyc w XVIII w. Sprawy rodzinne, majątkowe i społeczne”.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

2005

mgr Monika Marszałek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.03.2005 r.
Temat pracy: „Ziemie polskie w czasach powstania styczniowego w relacjach korespondentów brytyjskich”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

mgr Michał Furmanek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.05.2005 r.
Temat pracy: „Pół wieku w służbie ołtarza. Zakopane czasów księdza Józefa Stolarczyka”
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

mgr Janusz Oszytko
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.07.2005 r.
Temat pracy: „Eksterminacja Żydów w Rejencji Opolskiej w latach 1937 – 1945”
Promotor: dr hab. Leonard Smołka

mgr Justyna Boberda-Bocek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.10.2005 r.
Temat pracy: „Cech piekarzy na Dolnym Śląsku od XIII do końca XVII wieku na przykładzie miast Wrocławia, Świdnicy i Strzegomia”.
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

mgr Agnieszka Sugalska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.10.2005 r.
Temat pracy: „Szlacheccy posesjonaci w wybranych miastach późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Śląska”
Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

mgr Marcin Winiarz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.10.2005 r.
Temat pracy: „Społeczny model walki z gruźlicą na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1864 – 1918. Rozwój koncepcji i organizacja w świetle prac polskich higienistów”
Promotor: dr hab. Bożena Płonka – Syroka prof. UWr

2006

mgr Dawid Graczyk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2006 r.
Temat pracy: : „Iwan Wyhowski. Biografia polityczno-wojskowa”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

mgr Emil Wojciechowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.05.2006 r.
Temat pracy: „Aktywizacja zawodowa kobiet w Polsce w latach 1945 – 1956”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

mgr Marcin Golema
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.06.2006 r.
Temat pracy: Rosyjski świat polityczny w prasie i publicystyce endeckiej w latach 1905 –
1914”.
Promotor: dr hab. Edward Czapiewski

mgr Waldemar Górczyński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 6.07.2006 r.
Temat pracy: „Sanktuaria maryjne diecezji krakowskiej jako ośrodki kultury prowincjonalnej w XVIII wieku”.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

mgr Barbara Rogosz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 6.07.2006 r.
Temat pracy: „Rozpad kolonialnego imperium brytyjskiego w świetle polskiej propagandy politycznej w latach 1945 – 1979”.
Promotor: dr hab. Jakub Tyszkiewicz

mgr Agnieszka Dudzińska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2006 r.
Temat pracy: „Świdnicki kościół p.w. Stanisława i Wacława i jego wspólnota parafialna do 1561 r.”
Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

mgr Joanna Krawczyk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.11.2006 r.
Temat pracy: „Opieka nad weteranami „wielkiej wojny” na Śląsku w latach 1914 – 1922”
Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

2007

mgr Robert Szczerkowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2007 r.
Temat pracy: „Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

mgr Zuzanna Morawiecka-Pastuszko
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2007
Temat pracy: „Obraz Afryki Południowej i jej mieszkańców w holenderskich dziennikach z podróży w latach 1652-1806”.
Promotor: dr hab. Adamowi Nobisowi

mgr Damian Orłowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2007
Temat pracy: „Od Szadowa do Andruszowa – wojna polsko-moskiewska 1663 - 1667”.
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

2008


mgr Joanna Jeśmian
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.01.2008
Temat pracy: „ Muzealnictwo medyczne w Polsce”.
Promotor: prof. dr hab. Jan Supady

mgr Andrzej Kraska-Lewalski
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  16.01.08
Temat pracy: „Polska opinia publiczna wobec polityki zagranicznej III Rzeszy (1933 – 1939) ”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

mgr Leszek Kędziora
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 6.02.2008
Temat pracy: „Polskie organizacje kombatanckie we Francji w latach 1919 - 1976 ”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

mgr Miłosz Musiał
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.03.2008
Temat pracy: „Polska Misja Wojskowa w Berlinie w latach 1945 - 1975 ”.
Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

mgr Daniel Szczęsny
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.03.2008
Temat pracy: „ Obraz Bliskiego Wschodu w latach 1945 - 1991”.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marczak

mgr Marta Babicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.06.2008
Temat pracy: „Wzorce osobowe szlachcianek wielkopolskich w XVII wieku w świetle kazań i mów pogrzebowych”.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

mgr Katarzyna Ośmakiewicz-Mydłowska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.06.2008
Temat pracy: „Biblioteki pedagogiczne w propagandzie i indoktrynacji nauczycieli w latach 1944 – 1989 (na podstawie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu)”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Małgorzata Kysil
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  2.07.2008
Temat pracy: „Struktura społeczno-gospodarcza powiatu opolskiego w XVIII wieku w świetle Katastru Karolińskiego ”.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

mgr Katarzyna Kwiatkowska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.10.2008 r.
Temat pracy: „ Chłopi w powiecie kcyńskim w XVIII wieku. Sprawy gospodarcze i społeczne (na podstawie ksiąg grodzkich).”.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr


mgr Paweł Delijewski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.11.2008 r.
Temat pracy: „ Odbudowa i funkcjonowanie kolei na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 - 1949”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

mgr Monika Towarnicka
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.12.2008
Temat pracy: „ Górnicy węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim (1945 – 1949)”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

2009

mgr Zbigniew Gdowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2009
Temat pracy: „Działalność Wspólnoty Kraft durch Freunde na terenie Dolnego Śląska w latach 1933 - 1945”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Aleksandra Skalska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2009
Temat pracy: „Prasa Królestwa polskiego wobec koncepcji modernizacji ubioru kobiecego w latach 1900 - 1914”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Wojciech Dąbrowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.05.2009
Temat pracy: „Od społecznika do polityka. Biografia Czesława Wycecha (1899 – 1977)”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Paulina Parcewicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.05.2009
Temat pracy: „Obraz Chin i Japonii w kulturze Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku”.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

mgr Tomasz Kędra
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.06.2009
Temat pracy: „Nastroje społeczne ludności polskiej osiadłej na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1950”.
Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

mgr Marcin Szylar
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.06.2009
Temat pracy: „Solidarność na Dolnym Śląsku w latach 1980 – 1981. Konfrontacja systemu władzy komunistycznej i „Solidarności””.
Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

mgr Krzysztof Macewicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.07.2009
Temat pracy: „Śląski Okręg Wojskowy”.
Promotor: dr hab. Jerzy Maron prof. UWr

mgr Magdalena Wąchała
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.07.2009
Temat pracy: „Wzorzec osobowy szlachcica wielkopolskiego w XVIII w. na tle kazań pogrzebowych”.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

mgr Michał Rusin
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.10.09
Temat pracy: „Policja w ostatnim stuleciu panowania Habsburgów na Śląsku (1648-1740)”.
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

mgr Katarzyna Bednarska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 9.12.09
Temat pracy: „Być kobietą w Polsce w latach 1944 – 1977 (na tle ówczesnych przemian prawnych i społeczno-politycznych)”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Grzegorz Wiktorowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 9.12.09
Temat pracy: „Koncepcja zdrowia i choroby w amerykańskich wyznaniach protestanckich XIX i XX wieku na przykładzie adwentyzmu i pentekostalizmu w odniesieniu do standardu medycyny klinicznej”.
Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

mgr Piotr Galik
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.12.09
Temat pracy: „„Geopolityka” czy „ideopolityka”. Polska opinia publiczna lat 1935 – 1939 wobec konfliktów międzynarodowych”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

2010

mgr Kaja Marchel
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.01.10
Temat pracy: „Pozytywistyczny model nauki (1850-1945) i jego praktyczne zastosowanie w twórczości Juliana Ochorowicza i Nikoli Tesli”.
Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

mgr: Agnieszka Kaźmierczak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.01.10
Temat pracy: „Wpływ rozbicia jedności konfesyjnej chrześcijaństwa na kształtowanie się standardu nowożytnej nauki europejskiej (XVI – XVIII w.)”.
Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

mgr Kamil Stiel
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.02.10
Temat pracy: „Duszpasterstwo Środowisk Twórczych we Wrocławiu w latach 1983 - 2004”.
Promotor: dr hab. Robert Klementowski

mgr Grzegorz Majewski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.03.10
Temat pracy: „Zjawisko społeczne panegiryzmu staropolskiego we Lwowie i województwie ruskim w XVIII wieku”.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

mgr Sebastian Górski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.05.10
Temat pracy: „Uchodźcy polityczni z Grecji na Dolnym Śląsku w latach 1948 - 2008 ”.
Promotor: dr hab. Joanna Wojdon

mgr Krzysztof Jacobson
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.10
Temat pracy: „Funkcjonowanie Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu w latach 1921 - 1939”.
Promotor: dr hab.  Jerzy Maroń prof. UWr

mgr Mariusz Kotkowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.10
Temat pracy: „Wrocławskie pożarnictwo w latach 1859 - 1918”.
Promotor: prof. dr hab.  Marek Czapliński

mgr Dariusz Urbański
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.10
Temat pracy: „Operacje IV. Korpusu armii francuskiej w wojnie w Hiszpanii 1808 - 1812”.
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

mgr Krzysztof Jakubowicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.09.10
Temat pracy: „Herby wielmożów na ziemi kłodzkiej do połowy XV wieku”.
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

2011

mgr  Justyna Kańczukowska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.01.2011
Temat pracy: „Rozgłośnia polska Radia Wolna Europa i jej działalność w latach 1950 - 1989”.
Promotor: dr hab. Jakub Tyszkiewicz prof. UWr

mgr Patrycja Piotrowiak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.01.2011
Temat pracy: „Personel świątyń i synagog w oazie Fajum w okresie ptolemejskim”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

mgr Krzysztof Widziński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.01.2011
Temat pracy: „Od wojny tureckiej do wielkiej wojny. Rosyjska myśl wojskowa 1878 - 1914”.
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

mgr Grzegorz Naumowicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.03.2011
Temat pracy: „Na zapleczu frontu. Hrabstwo Kłodzkie w latach 1914 - 1918”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Krzysztof Retecki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.03.2011
Temat pracy: „Zagadnienia narodowościowe w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim w latach  1948 - 1959”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

mgr Anna Bindacz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.05.2011
Temat pracy: „Pogranicze śląsko-morawskie na przykładzie powiatu raciborskiego od 1742 roku do 1989”.
Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

mgr Anna Zorman
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.05.2011
Temat pracy: „Życie codzienne w Zagrzebiu w okresie Niezależnego państwa Chorwackiego (1941 – 1945)”.
Promotor:  dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

mgr Łukasz Migniewicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2011
Temat pracy: „W ramionach państwa opiekuńczego. Kadry, wsparcie socjalno-bytowe, działalność kulturalna, oświatowa i sportowa w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” w latach 1945 - 1956”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

mgr Anna Czerwińska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011
Temat pracy: „Wyobrażenia ikonograficzne śląskich księżnych i księżniczek – zakonnic z rodu Piastów od XII do końca XV wieku”.
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

mgr Ewa Garasińska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011
Temat pracy: „Kosmetyka w starożytnym Rzymie”.
Promotor: dr hab. Wiesław Suder prof. UWr

mgr Karolina Oczko
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011
Temat pracy: „Przesiedlenie ludności polskiej z Podola w latach 1944 - 1947”.
Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

mgr Aleksandra Oniszczuk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011
Temat pracy: „Status polityczno-prawny Żydów w Księstwie Warszawskim na tle europejskim”.
Promotor: dr hab. Leszek Ziątkowski

mgr Artur Bilski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.09.2011
Temat pracy: „Dzieje polskiej piłki nożnej po 1945 roku”.
Promotor:  dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

mgr  Paulina Kuźba
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.09.2011
Temat pracy: „Radykalne ruchy islamskie w opinii dziennika „The New York Times” po II wojnie światowej”.
Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

mgr Aleksandra Radziejewska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.09.2011
Temat pracy: „Idealny model Archiwum Audiowizualnego – Archiwum Programowego TVP S.A. Oddziały Terenowy we Wrocławiu”.
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

2012

mgr  Iwona Demczyszak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2012
Temat pracy: „Wykorzystywanie aktywnych metod dydaktycznych w nauczaniu historii najnowszej w pracy z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą”.
Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

mgr  Mateusz Kusz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.02.2012
Temat pracy: „Robotnicy Huty Stalowa Wola w latach 1970 - 1980”.
Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

mgr  Piotr Puczek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.02.2012
Temat pracy: „Polska wobec kwestii palestyńskiej 1945 – 1989 r.”.
Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

mgr  Łukasz Sołtysik
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.02.2012
Temat pracy: „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w województwie jeleniogórskim w latach 1980 - 1989”.
Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

mgr Adam Piwek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.04.2012
Temat pracy doktorskiej: „W służbie mieszkańcom. „Wiadomości Oławskie” i ich znaczenie w kształtowaniu wizerunku samorządu miejskiego Oławy w latach 1990 – 2010.”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Radosław Szewczyk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.04.2012
Temat pracy doktorskiej: „Straż Miejska Wrocławia w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

mgr Ewa Chabros
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 4.07.2012
Temat pracy doktorskiej: „W opozycji i u władzy. „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej w latach 1980 - 1994”
Promotor:  dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

mgr Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 4.07.2012
Temat pracy doktorskiej: „Codzienność polskich ziemianek na Kresach Północno-Wschodnich i Południowo-Wschodnich w czasie powstania styczniowego.”
Promotor:  prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Piotr Szukiel
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 4.07.2012
Temat pracy doktorskiej: „Liturgia klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu w świetle „Liber ordinarius” z lat 1440/1584”
Promotor:  prof. dr hab. Marek Derwich

mgr Marcin Gaczkowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.10.2012
Temat pracy doktorskiej: „Regionalizm w ukraińskich koncepcjach politycznych Galicji Wschodniej (1923 – 1939)”
Promotor:  dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

mgr Dominika Grzesik
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.10.2012
Temat pracy doktorskiej: „Delphi throughout Hellenistic and Roman period”
Promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

mgr Anna Jajor-Morawiec
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.11.2012
Temat pracy doktorskiej: „Praca zarobkowa kobiet na Pomorzu i w Galicji w Drugiej Rzeczypospolitej – studium porównawcze”
Promotor:  dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr


2013

mgr  Wawrzyniec Kowalski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.01.2013
Temat pracy: „Wizja władzy i obraz władcy w „Latopisie popa Dukkljanina” ”.
Promotor: dr hab. Przemysław Wiszewski prof. UWr

mgr  Olga Góralewska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.02.2013
Temat pracy: „Polki w walce u boku Aliantów. Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1941 - 1949 ”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr  Roland Kiper
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.02.2013
Temat pracy: „ Porównanie polskich i francuskich systemów archiwalnych oraz perspektywa współpracy między służbami archiwalnymi Polski i Francji ”.
Promotor: dr hab. Rościsław Żerelik prof. UWr
Promotor pomocniczy: dr Lucyna Harc

mgr  Mateusz Matuszyk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013
Temat pracy: „Historia Ziomkostwa Śląskiego w latach 1945 – 1957. Wybrane problemy”.
Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

mgr  Marek Mutor
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.02.2013
Temat pracy: „ Kardynał Bolesław Kominek (1903 – 1974) - biografia”.
Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Kucharski

mgr  Bartosz Borys
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013
Temat pracy: „Polska ludność kresowa na terenie woj. Śląskiego w latach 1945 - 1948”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

mgr  Andrzej Gliński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013
Temat pracy: „Gmina ormiańska w Stanisławowie w II połowie XVII i w XVIII wieku”.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

mgr  Agnieszka Jaworska-Żeglińska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013
Temat pracy: „Opozycja lat 80-tych w edukacji, kulturze i polityce lokalnej na przykładzie Wrocławia i Krakowa w latach 1989 - 2010”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

mgr  Agnieszka Kłos
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013
Temat pracy: „Witalność „martwych przestrzeni” (Auschwitz – Birkenau)”.
Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr
Promotor pomocniczy: prof. dr hab. Ewa Domańska

mgr  Milena Migut
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013
Temat pracy: „Sposoby nauczania o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce i Niemczech. Perspektywa porównawcza”.
Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

mgr  Mateusz Sokulski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013
Temat pracy: „Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1970 - 1980”.
Promotor: dr hab. Paweł Jaworski

mgr  Krzysztof Cygan
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.06.2013
Temat pracy: „Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych wojsk chemicznych do 1967 roku”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

mgr  Marek Dobrzański
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.06.2013
Temat pracy: „War and the polis in the Hellenistic age: Hellenistic Thessaly”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

mgr  Agata Gradzińska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.06.2013
Temat pracy: „Elita władzy w Złotoryi od XIII do 1740 r.”.
Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

mgr  Robert Sikorski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.06.2013
Temat pracy: „Własność ziemska w księstwach świdnickim i jaworskim w późnym średniowieczu (do wojen husyckich)”.
Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

mgr  Natalia Jakubowska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 3.07.2013
Temat pracy: „Historia sekcji polskiej Radia Watykańskiego w latach 1938 – 1989 (w ujęciu problemowym)”.
Promotor: dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr

mgr  Maciej Stępień
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2013
Temat pracy: „Od wyborów powszechnych do kontrolowanych. Walka wyborcza polskich partii chłopskich w latach 1919 - 1928”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr  Michał Palczyński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2013
Temat pracy: „Organizacje dla młodzieży na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1956 ”.
Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

mgr  Kinga Janusiak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.10.2013
Temat pracy: „Uzdrowiska w polskich Sudetach i Pogórzu Sudeckim w latach 1945 - 1970”.
Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

mgr  Aleksandra Imiłowska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.10.2013
Temat pracy: „Żydzi Warszawy, Lwowa i Wilna wobec państwa polskiego w latach 1918 - 1928”.
Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

2014

mgr Rafał Niedziela
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.02.2014
Temat pracy: „Odznaki spadochronowe jednostek powietrzno-desantowych Wojska Polskiego w latach 1941 - 1989”.
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

mgr  Jan Patrak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.02.2014
Temat pracy: „Działania Wermachtu podeczas kampanii jesiennej 1943 roku na wyspach greckich Morza Egejskiego”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

mgr  Szymon Płoński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.02.2014
Temat pracy: „Gen. Dyw. Dr pil. Józef Zając. Żołnierz i psycholog”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

mgr  Grzegorz Kowal
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014
Temat pracy: „Jerzy Woźniak (1923 – 2012). Biografia”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

mgr  Joanna Nikel
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014
Temat pracy: „Kształcenie architektów w SBZ/DDR w latach 1946 – 1970 na przykładzie Wydziału Architektury Kunsthochschule Berlin Weissensee”.
Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

mgr  Robert Pietrygała
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014
Temat pracy: „Wojska inżynieryjne Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945 - 2011”.
Promotor: dr hab. Zdzisław Cutter prof. AJD w Częstochowie

mgr  Jacek Szymala
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014
Temat pracy: „Obraz dziejów Rzeczypospolitej połowy XVII w. w kinematografii polskiej i ukraińskiej”.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

mgr  Krzysztof Uściński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014
Temat pracy: „”Nauczyciel przedwojenny” Korzenie, narodziny i funkcjonowanie mitu”.
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

mgr  Andrzej Gibasiewcz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014
Temat pracy: „Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Wojsku Polskim ”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń
Promotor pomocniczy: dr Zbigniew Zielonka

mgr  Marcin Kurpios
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014
Temat pracy: „Koncepcja „wojny peloponeskiej” Tukidydesa w epoce hellenistycznej”.
Promotor: prof. dr hab. Marek Winiarczyk

mgr  Ewa Maj
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014
Temat pracy: „Władze PRL wobec kryzysu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 1979 - 1989”.
Promotor: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

mgr  Tomasz Makólski-Świercz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014
Temat pracy: „Spartan Army in the Reign of Agesilaos II”.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kulesza
Koopromotor: prof. Christopher Tulip

mgr  Magdalena Myszkowska-Kaszuba
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014
Temat pracy: „The Images of mothers in Classical and Hellenistic Sparta”.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kulesza
Koopromotor : prof. Christoper Tulpin

mgr  Andrzej Tamborski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014
Temat pracy: „Administracja celna II RP (1918 – 19139)”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba

mgr  Maciej Daszuta
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.10.2014
Temat pracy: „Family in Classical and Hellenistic Spartan”.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kulesza
Koopromotor: prof. John K. Davies

mgr  Joanna Wojtkowiak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.10.2014
Temat pracy: „Koncepcje honoru Piastów dolnośląskich w śląskiej Kronice polskiej oraz Kronice książąt polskich”.
Promotor: dr hab. Przemysław Wiszewski prof. UWr

mgr  Justyna Bąk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2014
Temat pracy: „Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki”.
Promotor: dr hab. Filip Wolański

mgr  Aleksandra Ziober
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2014
Temat pracy: „Postawa elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.”.
Promotor: dr hab. Filip Wolański

2015

mgr  Małgorzata Daubigny
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2015
Temat pracy: „Norwegia wobec kryzysu w Polsce 1980 - 1983”.
Promotor: dr hab. Paweł Jaworski

mgr  Rafał Leszczyński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2015
Temat pracy: „Stosunki społeczno-polityczne w powiecie borszczowskim w latach 1921 - 1939”.
Promotor: dr hab. Piotr Cichoracki

mgr  Grzegorz Dudała
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.02.2015
Temat pracy: „Heraldyka epitafijna i tradycje rodowe w staropolskich fundacjach funeralnych (XVI – XVIII w.) z terenu północno-zachodniej Małopolski”.
Promotor: dr hab. Przemysław Wiszewski prof. UWr

mgr  Tomasz Grudziński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.02.2015
Temat pracy: „Świdnica w cieniu twierdzy fryderycjańskiej. Dzieje miasta i mieszkańców.”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

mgr Aleksandra Filipek-Misiak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.05.2015
Temat pracy: „Cnoty jako element wartościowania świata przez późnośredniowiecznych zakonników w Czechach i na Śląsku (XIII - XIV w.).”
Promotor: prof. dr  hab. Przemysław Wiszewski

mgr Justyna Żukowska-Łyko
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.05.2015
Temat pracy: „Zbiorowy portret studentów i absolwentów kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945 – 1989.”
Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

mgr Anna Drozd
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015
Temat pracy: „Cudowne uzdrowienia jako element lecznictwa staropolskiego w świetle ksiąg cudów dominikańskich klasztorów kontratymałopolskiej”.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

mgr Piotr Ruciński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015
Temat pracy: „Jan Emanuel Rozwadowski (1872 – 1935). Polityk, działacz społeczny, uczony.”
Promotor: dr hab. Piotr Cichoracki

mgr Michał Halamus
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015
Temat pracy: „Królestwo Bosporańskie i Rzym (The Bosporon Kingdom and Romae).”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

mgr Monika Rusakiewicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015
Temat pracy: „ Pamięć o misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim (XII – XIV wiek).”
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosik

mgr Daniel Fidala
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015
Temat pracy: „Ewolucja polskiego systemu penitencjarnego w latach 1945 – 1997 na przykładzie więzienia na ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.”
Promotor: dr hab.

mgr Przemysław Tworkowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015
Temat pracy: „ Kamieniec: średniowieczne opactwo cystersów, jego losy i miejsce w społeczeństwie.
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

mgr Marcin Mikusek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 7.10.2015
Temat pracy: „Francja w świetle dyskursu staropolskich kompendiów geograficznych i historyczno-geograficznych w XVIII w.”
Promotor: dr hab. Filip Wolański

mgr Monika Bodurka
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.11.2015
Temat pracy: „Regulacja urodzeń w świecie grecko-rzymskim w badaniach polskich.”
Promotor: dr hab. Wisław Suder

mgr Agnieszka Kaniewska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.11.2015
Temat pracy: „Polscy obywatele w Kraju Ałtajskim (Syberia) w latach 1940 – 1946.”
Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

2016

mgr Elżbieta Olender
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.02.2016
Temat pracy: „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950 - 2002”
Promotor: dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr

mgr Anatol Tichoniuk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.02.2016
Temat pracy: „Dyscyplina w Śląskim Okręgu Wojskowym w latach 1945 - 2011”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

mgr Krzysztof Łagojda
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.03.2016
Temat pracy: „Totalitaryzm na peryferiach? Stalinizacja Ziemi Kłodzkiej w latach 1948 – 1956”.”
Promotor: dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

mgr Jan Ozymko
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.03.2016
Temat pracy: „Społeczeństwo powiatu miasteckiego 1945 – 1950. Analiza historyczno-statystyczna.”
Promotor: prof. dr hab. Roman Macyra

mgr Katarzyna Śliwak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.03.2016
Temat pracy: „Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w rządzie na uchodźstwie w czasie II wojny światowej.”
Promotor: prof. dr hab. Jacek Piotrowski

mgr Ewa Włoch
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.03.2016
Temat pracy: „Szkolnictwo polskie w Rzymie w latach 1942 – 2010.”
Promotor: dr hab. Karol Sanojca

mgr Anna Badowicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.06.2016
Temat pracy doktorskiej: "Armia Radziecka - wyzwolicielka narodów, pogromczyni faszyzmu". Propagandowy obraz Armii Radzieckiej w przestrzeni publicznej i prasie na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1970.
Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

mgr Mateusz Nowikiewicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.06.2016
Temat pracy doktorskiej: Miejsce armii w procesach przemian politycznych oraz społecznych w Chinach u schyłku panowania dynastii Qing i w okresie wczesnej republiki (1903 - 1916).
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

mgr Jolanta Ryglewska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.06.2016
Temat pracy doktorskiej: Jelenia Góra w perspektywie dwóch narracji. Analiza procesów budowy tożsamości na Dolnym Śląsku w 1945 i 1989 roku.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

mgr Agata Augustyn
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce po 1945 roku.
Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

mgr Rafał Makowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce po 1945 roku.
Promotor: dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr

mgr Marcin Musiał
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Pamięć, historia i reprezentacja w procesie konstruowania nowożytnej tożsamości organizacyjnej śląskich franciszkanów reformatów.
Promotor: prof. dr hab. Gabriela Wąs

mgr Piotr Piętkowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Dzieje biskupstwa kamieńskiego do połowy XIV wieku. Studium kształtowania się podmiotowości Kościoła partykularnego.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosik

mgr Joanna Wilimowska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Priests and Support Temple Staff in the Fayum Oasis in the Ptolemaic Period.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

mgr Piotr Zubowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Losy prawosławnych obiektów sakralnych w II Rzeczypospolitej na obszarze byłej prawosławnej diecezji warszawsko-nadwiślańskiej w granicach po 1905 roku.
Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

mgr Marek Żak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Życie codzienne Legnicy w latach 1945 - 1948.
Promotor: dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr

mgr Patrick Starczewski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Od lokomotyw do czołgów – wrocławskie przedsiębiorstwo Linke-Hofmann Werke w latach 1834 – 1945.
Promotor: dr hab. Tomasz Głowiński

mgr Magdalena Wiszowata
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Znaczenie diety oraz środowiska dla stanu zdrowia mieszkańców klasycznych greckich poleis w świetle traktatów Corpus Hippocraticum.
Promotor: dr hab. Andrzej Wypustek

mgr Joanna Wolska-Zielińska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Organizacja i funkcjonowanie placówek stowarzyszenia Lebensbornu na terenach okupowanej Polski w latach 1940 – 1945.
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

mgr Karolina Baraniak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.10.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Polityka pamięci historycznej wobec ofiar reżimów autorytarnych. Studium porównawcze na przykładzie Republiki Południowej Afryki, Chile, Demokratycznej Kampuczy i Polski po 1945 r.
Promotor: dr hab. Robert Klementowski prof. UWr

mgr Dominika Uczkiewicz
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.11.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: Problem karania i ścigania nazistowskich zbrodniarzy wojennych w politycznych i prawnych koncepcjach przedstawicieli polskiej emigracji politycznej 1939 – 1945.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

2017


mgr Vikotryia Malashanka
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2017
Temat pracy: „Roman citizens in Ancient Egypt under Julio-Claudian dynasty.”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka
 
mgr Patrycja Ziomek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2017
Temat pracy: „Prawne i organizacyjne aspekty działalności uzdrowisk rejencji wrocławskiej i legnickiej  w XIX i pierwszej połowie XX wieku.”.
Promotor: dr hab. Tomasz Przerwa