CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Doktoraty obronione w Instytucie Historycznym w latach 1980-2016

Drukuj


    
    Pełny wykaz osób, które otrzymały tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii znajduje się w: „Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1945–1985, t. 1–2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989, i „Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1986–1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993,
Instytut Historyczny uzyskał prawo do nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w 1980 roku. Od tego roku tytuł ten otrzymały następujące osoby.

Rok 1980

dr Wiesław Suder
6 II 1980
Próba charakterystyki struktury demograficznej zachodnich prowincji cesarstwa rzymskiego w świetle inskrypcji nagrobkowych.
Promotor: prof. dr Eugeniusz Konik

dr Michał Kaczmarek
2 IV 1980
Średniowieczne Libri Moratorum na Śląsku. Lubiąż – Henryków – Kamieniec.
Promotor: prof. dr Brygida Kürbis

dr Edward Martuszewski
18.06.1980
„Die polnische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Clifford Davey Page
30.10.1980 r.
America and Poland’s Eastern Borders 1917-March 1921
Promotor: prof. dr Adam Galos

1981 r.

dr Grażyna Pańko
26.06.1981 r.
Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji w okresie międzywojennym (1918 – 1938)
Promotor: doc. dr hab. Karol Fiedor

dr Tadeusz Kucharczyk
16.11.1981 r.
Herod Juliusz Agryppa I – jego państwo i czasy.
Promotor: prof. dr Tadeusz Kotula

1982 r.

dr Maria Łazarska
21.04.1982 r.
Funkcja dziejów gospodarczych w procesie kształcenia historycznego uczniów.
Promotor: doc. dr hab. Czesław Majorek

dr Jan Łączewski
21.05.1982 r.
Rola Michała Grażyńskiego w procesach repolonizacyjnych w województwie śląskim w latach 1926 – 1939.
Promotor: prof. dr Franciszek Hawranek

dr Edward Czapiewski
2.06.1982 r.
Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918 – 1926
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Marek Górny
2.06.1982 r.
Ludność Tarnowskich Gór w latach 1801 – 1870.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny


dr Andrzej Małkiewicz
2.06.1982 r.
Kształtowanie koncepcji politycznych PPR wobec śląska (1942 – 1948).
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Westyna Gładkiewicz
2.07.1982 r.
Franciszek Faber – kronikarz wrocławski
Promotor: doc.  dr hab.  Krystyn Matwijowski

dr Stanisław Ciesielski
15.11.1982 r.
Tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939 – 1948.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

1983 r.

dr Edmund Szczepański
19.01.1983 r.
Wpływ turystyki na życie gospodarcze w powiecie jeleniogórskim od połowy XIX wieku do 1939 roku.
Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

dr Rościsław Żerelik
7.03. 1984 r.
Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 1250 – 1331
Promotor: prof. dr Wacław Korta

dr Zbigniew Fras
24.04.1985 r.
Florian Ziemiałkowski 1817 – 1900. Biografia polityczna.
Promotor: prof. dr Adam Galos

dr Waldemar Wysocki
24.04.1985 r.
Dzieje regulacji rzeki Odry do roku 1874 (w świetle archiwalnych źródeł kartograficznych).
Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

dr Alojzy Kloza
8.05.1985 r.
Okupacja hitlerowska na Ziemi Tarnogórsko-Lublinieckiej 1939 – 1945.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Jerzy Jankowski
20.06.1985 r.
Próba odtworzenia terytoriów plemiennych w oparciu o toponimy obronne.
Promotor: prof. dr Wacław Korta

dr Krzysztof Kawalec
20.06.1985 r.
Obóz Narodowy wobec faszyzmu w latach 1922 – 1939.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Andrzej Łoś
20.06.1985 r.
Wyzwoleńcy w Pompejach. Studium stosunków ekonomicznych i społecznych.
Promotor: prof. dr Tadeusz Kotula

1986 r.

dr Mróz Maciej
9.12.1986 r.
Stanowisko kościoła rzymskokatolickiego wobec mniejszości słowiańskich w Polsce w latach 1918 – 1925.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Edward Malak
10.12.1986 r.
Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933 – 1939. (Samoloty bojowe).
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

1987 r.

dr Marek Ordyłowski
18.03.1987 r.
Z problemów życia codziennego we Wrocławiu w latach 1945 – 1948.
Promotor: prof. dr Juliusz Demel

dr Zdzisław Derwiński
8.04.1987 r.
Polityka zagraniczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie pod kierownictwem
Stanisława Mikołajczyka (14 lipca 1943 – 28 listopada 1944).
Promotor: prof. dr Czesław Madajczyk

dr Wanda Musialik
15.04.1987 r.
Michał Grażyński (1890 – 1965). Biografia polityczna.
Promotor: doc. Dr hab. Władysław Zieliński

dr Teresa Bogacz
2.12.1987 r.
Wiedza geograficzna o Śląsku w dobie Odrodzenia
Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

dr Jerzy Maroń
16.12.1987 r.
Sejmy z lat 1688 – 1689
Promotor: doc. dr hab. Krystyn Matwijowski

dr Marek Szwaba
16.12.1987 r.
Działalność polityczna Krzysztofa Paca w drugiej połowie XVIII w.
Promotor: doc. dr hab. Krystyn Matwijowski

1998 r.

dr Elżbieta Więckowska
20.01.1988 r.
Formy organizacji i działania społecznych ogniw opieki lekarskiej i służby sanitarnej na przykładzie Komitetów Obywatelskich Warszawy i guberni warszawskiej (1914 – 1916)
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel

dr Krzysztof Grygajtis
25.05.1988 r.
Dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich, litewskich i ruskich do końca XVII wieku.
Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

dr Wanda Wojtkiewicz-Rok
8.06.1998 r.
Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894 – 1918.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

1989 r.

dr Mirosław Dymarski
11.01.1989 r.
Ziemie postulowane w prognozach politycznych polskiego podziemia.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Roman Stępień
24.05.1989
Współpraca Pijarów koronnych z Komisją Edukacji Narodowej
Promotor: prof. dr Mirosława Chamiec

dr Henryk Suchojad
24.05.1989 r.
Stanowisko sejmików małopolskich i wielkopolskich w sprawach gospodarczych w II połowie XVII w. (1669 – 1699)
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

dr Mateusz Goliński
31.05.1989 r.
Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku.
Promotor: doc. dr hab. Jerzy Hauziński

dr Andrzej Wałkówski
28.06.1989 r.
Dokumenty i kancelarie książąt legnickich do 1926 roku.
Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

dr Marek Derwich
27.09.1989 r.
Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu.
Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

1990 r.

dr Stanisław Smoleń
18.03.1990 r.
Polska teoretyczna myśl wojskowa lat 1832 – 1862
Promotor: prof. dr Adam Galos

dr Wiesława Ewa Bednarska
20.06.1990 r.
Życie umysłowe we Lwowie 1890 – 1914.
Promotor: prof. dr  Adam Galos

dr Roman Rojek
29.06.1990 r.
Szkolnictwo polskie jawne i tajne powiatu brzeskiego w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1945 na tle szkolnictwa w dystrykcie krakowskim.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Jan Kęsik
21.11.1990 r.
Działalność polityczna Henryka Józewskiego w latach 1914 – 1939.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

1991 r.

dr Maciej Matwijów
20.03.1991 r.
Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza (1667 i 1668).
Promotor: doc. Dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

dr Beata Konopska
20.11.1991 r.
Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje.
Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

1992 r.
dr Anna Pobóg-Lenartowicz
24.06.1992 r.
Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku.
Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

dr Robert Traba
16.12.1992 r.
Niemiecki ruch katolicki na Warmii wobec spraw polskich 1871 – 1914
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

1993 r.

dr Shinsuke Hosoda
3.03.1993 r.
Położenie socjalne robotników w górnictwie węglowym w Księstwie Pszczyńskim 1847 – 1870.
Promotor: prof. dr hab. Karol Jonca

dr Jarosław Macała
24.02.1993 r.
Kościół katolicki diecezji katowickiej wobec mniejszości niemieckiej 1930 – 1939.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Grzegorz Strauchold
24.05.1993 r.
Polska ludność autochtoniczna ziem zachodnich i północnych. Studium publicystyki lat 1944 – 1948.
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Bogusław Barnaszewski
24.05.1993 r.
Polityka PPR wobec zalegalizowania partii i stronnictw w latach 1944 – 1948
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Antoni Kuczyński
14.06.1993 r.
Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Hernas

dr Janusz Cisek
14.06.1993 r.
Białoruskie oddziały gen. Stanislawa Bułak-Bałachowicza w polityce Józefa Piłsudskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej (marzec-grudzień 1920 r.)
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński


dr Karl Liedke
23.06.1993 r.
Polnische Arbeiter im Herzogtum und Freistaat Braunschweig 1880 – 1939.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

dr Krzysztof Tarka
13.10.1993 r.
Litwa w polityce rządu polskiego na uchodźstwie 1939 – 1945.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr  Wojciech Biliński
27.10.1993 r.
Organizacja i funkcjonowanie nuncjatury Honorata Viscontiego w Polsce (1630 – 1636).
Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

dr Andrzej Piasecki
24.11.1993 r.
Polska prasa prowincjonalna w Wielkopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym (1918 – 1939).
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński


1994 r.

dr Zbigniew Kapała
9.03.1994 r.
Ślązacy i Zagłębiacy w walkach polskich sił zbrojnych na obczyźnie.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Bożena Szaynok
14.04.1994 r.
Ludność Żydowska na Dolnym Śląsku 1945 – 1950.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Jacek Piotrowski
15.06.1994 r.
Środowisko polityczne „Polski Zachodniej” w latach 1926 – 1939.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Teresa Suleja
21.06.1994 r.
Uniwersytet Wrocławski w latach 1950 – 1955. Czasy centralizacji i uniformizacji.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr  Przemysław Wiater
22.06.1994 r.
Historia wrocławskiej komunikacji tramwajowej do 1945 roku.
Promotor: prof. dr Adam Galos

dr Jerzy Spychała
22.06.1994 r.
Ludność parafii Strzelce Opolskie w latach 1766 – 1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych).
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

dr Józef Ignacy Garbacz
28.06.1994 r.
Broń biała formacji konnych na tle rozwoju kawalerii polskiej 1918 –1939.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Majewski

dr Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska
16.11.1994 r.
Ludność parafii Toszek w latach 1789 – 1877 (na podstawie ksiąg metrykalnych).
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

dr Leszek Ziątkowski
23.11.1994 r.
Ludność żydowska we Wrocławiu w latach 1812 – 1914.
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

dr Dariusz Bednarek
23.11.1994 r.
Cechy zewnętrzne dokumentów Bolesława II księcia legnicko-brzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem pisma.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Karol Sanojca
7.12.1994 r.
Kształtowanie obrazu sąsiadów w świadomości młodzieży szkolnej w polskim szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński


1995 r.

dr Beata Krawiec
25.01.1995 r.
Profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945 – 1990.
Promotor: prof. dr Adam Galos

dr Gabriela Wąs
15.02.1995 r.
Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i łużyckich w XII – XVI w.
Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

dr Jakub Tyszkiewicz
15.02.1995 r.
Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w  1948 r., a propaganda polityczna Ziem Odzyskanych w latach 1945 – 1948.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Elżbieta Kaszuba
5.04.1995 r.
Nastroje, realia, propaganda polityczna PPR i PPS we Wrocławiu w latach 1945 – 1947.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Piotr Gomułkiewicz
5.04.1995 r.
Władze administracyjne, polityczne i sądowe wobec działań opozycyjnych we Wrocławiu w okresie stanu wojennego.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Cezary Wąs
26.04.1995 r.
Pomniki publiczne we Wrocławiu lat 1789 – 1871.
Promotor: prof. dr Adam Galos

dr Dariusz Przybytek
17.05.1995 r.
Kartografia historyczna Śląska XVIII – XX w.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Robert Lipelt
18.10.1995 r.
Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach małopolskich księcia Jerzego Lubomirskiego w pierwszej połowie XVII w.
Promotor: prof. dr hab. Leszek Wiatrowski

dr Mateusz Żmudziński
22.11.1995 r.
Kontakty ekonomiczne Novae w okresie I – III w.n.e.
Promotor: dr hab. Juliusz Ziomecki prof. UWr

dr Jan Ryszard Sielezin
6.12.1995 r.
Polskie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1947.
Promotor: prof. dr Adam Galos                        

1996 r.

dr Tadeusz Lebioda
3.04.1996 r.
Związek Wypędzonych w latach 1989 – 1992. Kierunki polityki, mechanizmy działania, zmiany strukturalne i wewnętrzne przewartościowania.
Promotor: prof. dr Adam Galos

dr Mariusz Dworsatschek
8.05.1996 r.
Władysław II Wygnaniec.
Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

dr Stanisław Rusak
26.06.1996 r.
Obóz jeńców alianckich w Ostrzeszowie w latach 1939 – 1945.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

dr Krzysztof Szwagrzyk
19.06.1996 r.
Obraz konspiracyjnych organizacji niepodległościowych działających na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1958 w świetle akt sądowych byłego Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Marek Czerwiński
13.11.1996 r.
Broń strzelecka Wojska Polskiego w 1939 r.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Majewski

dr Jerzy Kajetanowicz
20.11.1996 r.
Oficerowie piechoty i wojsk pancernych Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945 – 1951.
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

1997 r.

dr Mieczysława Chmielewska
15.01.1997 r.
Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku.
Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

dr Tomasz Ciesielski
12.03.1997 r.
Sejm brzeski 1653 r.
Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann - Staniszewska

dr Grzegorz Hryciuk
12.03.1997 r.
Polacy we Lwowie pod okupacją radziecką i niemiecką w latach 1939 – 1944. Życie  codzienne.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Jerzy Kordas
2.04.1997 r.
Strajki i inne akcje protestacyjne na Dolnym Śląsku w latach 1980 – 1981.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kudłaszyk

dr Wojciech Mrozowicz
2.04.1997 r.
Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku (Na tle dziejopisarstwa augustiańskiego Śląska i krajów sąsiednich).
Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

dr Krzysztof Popiński
16.04.1997 r.
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871 – 1921.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Małgorzata Pawlak
16.04.1997 r.
Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego cesarstwa.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kotula

dr Marek Wójcik
25.06.1997 r.
Dokumenty i kancelarie książąt opolsko – raciborskich do początków XIV wieku.
Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

dr Artur  Kamiński
15.10.1997 r.
Wrocławskie targi i wystawy jako forma hitlerowskiej propagandy regionalnej w latach 1933 – 1944.
 Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Jacek Unuczek
15.10.1997 r.
Szkolnictwo w średniowiecznym Kłodzku.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

1998 r.

dr Agnieszka Knychalska
30.06.1998 r.
Senat i próby jego reformy w drugiej połowie XVIII wieku.
Promotor - prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

dr Dariusz Miszewski
28.10.1998 r.
Ludność polska na Zaolziu wobec wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji w latach 1920 – 1935.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

ks. dr Maurycy Niedziela
16.01.1998 r.
Sanktuarium maryjne Dominikanów w Borku Starym w latach 1670 – 1823.
Promotor: dr hab. Bogdan Rok prof. UWr

dr Stanisław Rosik
1.07.1998 r.
Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI – XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold).
Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

ks. dr Benedykt Staniszewski
1.07.1998 r.
Ksiądz Infułat Kazimierz Józef Lagosz jako rządca Archidjecezji Wrocławskiej w latach 1951 – 1956.
Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek

dr Andrzej Wypustek
10.06.1998 r.
Poganie a chrześcijanie w kręgu Perpetuy i Felicity. Studium z historii religijnych wyobrażeń w kontekście prześladowania na przełomie II i III w.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kotula                                                                                                                  
                                                             
dr Anna Krzyszowska-Wypustek
18.11.1998 r.
Kulty prywatne w Pompejach
Promotor: dr hab. Andrzej Łoś

dr Małgorzata Ruchniewicz
18.11.1998 r.
Tzw. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Tomasz Głowiński
9.12.1998 r.
O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939 – 1945.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

dr Adam Ugrewicz
9.12.1998 r.
Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945 – 1952 (na tle ówczesnego uwarunkowań społeczno-politycznych i przemian w organizacji nauczania muzykologii).
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Pelagia Kwapulińska
16.12.1998
Ludność parafii kochłowickiej w latach 1801 – 1900
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

dr Krystyna Górna
16.12.1998 r.
Ludność parafii krapkowickiej w latach 1682 – 1800
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

1999 r.

dr Aleksander Srebrakowski
10.02.1999 r.
Polacy w Litewskiej SRR 1944 – 1989
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Adriana Dudek
3.03.1999 r.
Propaganda zagraniczna Polski w latach 1946 – 1950.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Christine Kucinski
24.03.1999 r.
„Der gemeinsame Weg” vor dem Hintergrund der Etwicklung landsmannschaftlischer Kulturzeitschriften. Eine Pressekundlische Studie.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Szczepan Rudka
17.03.1999
Wrocławska prasa bezdebitowa 1973 – 1989.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Wacław Gojniczek
21.04.1999 r.
Dzieje szlacheckiej rodziny Tschammerów z Iskrzyczyna. Pochodzenie – genealogia – pozycja społeczna.
Promotor: dr hab. Rościsław Żerelik prof. UWr

dr Łukasz Kamiński
26.05.1999 r.
Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego w Polsce 1944 – 1948
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

dr Paweł Jaworski
 23.06.1999 r.
Skandynawia w polskiej opinii publicznej 1919 – 1939
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Bernard Linek
23.06.1999 r.
Zacieranie niemieckości w województwie śląskim w latach 1945 – 1950.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Beata Marcisz
30.06.1999 r.
Pieczęcie cechów rzemieślniczych m. Wrocławia (XV – XIX w.)
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 dr Jacek Dębicki
 28.09.1999 r.
Dolnośląskie i kłodzkie uzdrowiska sudeckie w XVII – XVIII wieku i ich kulturowe aspekty.
Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 dr Filip Wolański
28.09.1999 r.
Europa jako punkt odniesienia w postrzeganiu przestrzeni geograficznej przez szlachtę polską w osiemnastym wieku w świetle relacji podróżniczych i geograficznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Joanna Wojdon
15.12.1999 r.
Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944
-    1989).
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Irena Bracichowicz
15.12.1999 r.
Konflikty i przestępczość we wsiach Zachodniej Opolszczyzny w latach 1945 – 1948
Promotor: prof. dr hab. Wojciech  Wrzesiński

2000 r.

dr Krzysztof  Łaski
23.02.200 r.
Ideologizacja komunistyczna na przykładzie Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu w latach 1944 – 1967.
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Pater

dr Barbara Techmańska
23.02.2000 r.
Jan II książę żagański (1435 – 1504).
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Robert Żeleźny
12.04.2000 r.
Historia miasta Żagania w latach 1880 – 1900
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

dr Jerzy Guź
12.04.2000 r.
Wychowanie patriotyczno-obronne w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918 – 1939.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Krzysztof Ruchniewicz
17.05.2000 r.
Warszawa – Berlin – Bonn. Stosunki polityczne w latach 1949 – 1958.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Przemysław Wiszewski
13.06.2000 r.
Dzieje opactwa benedyktynek w Legnicy (1348 – 1810).
Promotor: dr hab. Marek Derwich

dr Dariusz Kozerawski
28.06.2000 r.
Koncepcje kształcenia zawodowego oficerów piechoty w latach 1967 – 1989.
Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Kudłaszczyk

dr Joanna Dufrat
28.09.2000 r.
Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligii Kobiet Pogotowia Wojennego
Do Ochotniczej Legii Kobiet (1908 – 1918/1919).
Promotor: prof. dr hab.  Teresa Kulak

dr Lucyna Harc
28.09.2000 r.
Samuel Beniamin Klose na tle nowożytnej historiografii śląskiej do końca XVIII w.
Studium historiograficzno – źródłoznawcze.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Kazimierz Wóycicki
20.09.2000 r.
Niemiecki rozrachunek. Polityczne i społeczne aspekty niemieckich debat publicznych o przeszłości 1933 – 1945.
Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

dr Dagmara Jaźwa
27.09.2000 r.
Sejmy za panowania  Michała Korybuta  Wiśniowieckiego( październik 1669,
marzec 1670, wrzesień 1670).
Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

dr Grzegorz Mazur
29.11.2000 r.
Żołnierz – obywatel. Związek Strzelecki a idea „narodu pod bronią” (1919 – 1939)
Promotor: Wojciech Wrzesiński

dr Jacek Kowalkowski
29.11.2000 r.
Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838 –1918).
Promotor: dr hab. Marek Górny

2001 r.
 dr Janina Domska 14.03.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Dobra niemodlińskie (od końca XVI do połowy XIX w.) Promotor: dr hab. Damian Tomczyk prof. WSP w Częstochowie
 dr Robert Kołodziej 28.03.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Niedoszły sejm z 1637 roku”.
Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann - Staniszewska

dr Janina Gilewska - Dubis  13.06.2001 r.
 Temat pracy doktorskiej: „Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza”. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski  
dr Lesław Spychała 13.06.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Etogeneza (origogentis) Węgrów w świetle łacińskojęzycznej historiografii wieków średnich”. Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

dr Katarzyna Radzikowska 26.09.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Monografia czasopisma „Breslauer Hausfrau” od momentu powstania do zakończenia pierwszej wojny światowej (1903 – 1918)”.
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński


dr Krzysztof Sychowicz 17.10.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Krzysztof Grzymułtowski. Biografia polityczna”. Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski
dr Tomasz Przerwa 17.10.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Trzy sudeckie organizacje górskie (1882 – 1945): Verband der Gebirgsvereine an der Eule – Federacja Towarzystw Górskich przy Sowie, Waldenburger Gebirgsverband – Wałbrzyska Federacja Górska, Zobtengebirgsverein – Towarzysztwo Ślężańskie – próba charakterystyki”.
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

dr Klaudia Dróżdż 14.11.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kazimierz Odnowiciel (1034 – 1058). Polska w okresie upadku i odbudowy”. Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz
 
dr Joanna Nowosielska - Sobel
14.11.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: „Społeczny odbiór sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i architektury we Wrocławiu w latach 1900 – 1932”.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Monika Kała
12.12.2001 r.
Temat pracy doktorskiej: Między wychowaniem narodowym a państwowym. Związek Harcerstwa Polskiego wobec ideałów wychowawczych i koncepcji ideowo-politycznych II Rzeczypospolitej.
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

2002 r.

dr Jarosław Maliniak
16.01.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kancelaria miasta Świdnicy w średniowieczu”.
Promotor: prof. Dr hab. Rościsław Żerelik


dr Kamila Uzarczyk
30.01.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: „Podstawy ideologiczne tzw. higieny ras i ich realizacja na przykładzie Śląska 1924 – 1944”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Tomasz Balbus
13.03.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: „Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) na Śląsku w latach 1945 – 1948 w świetle zachowanych źródeł własnych i materiałów aparatu represji”.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Grzegorz Sobel
26.06.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Deutsche Arbeitsfront. Organizacja robotnicza w Trzeciej Rzeszy w latach 1933 – 1939.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr  Krzysztof Jaskułowski
26.06.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Między polityką a tradycją. Koncepcje polityczne i historyczne Gwynfora Evansa (przywódcy Walijskiej Partii Narodowej w latach 1945 – 1981)
Promotor: dr hab. Anna Sybill Bidwell prof. UWr

dr Monika Piotrowska
26.09.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815 - 1863
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Janina Radziszewska
26.09.2002 r.
Temat pracy doktorskiej:  Interpretacja wizerunku górali tatrzańskich w piśmiennictwie polskim XIX wieku. Studium historyczno – etnologiczne.
Promotor: dr hab. Adam Paluch prof. UWr

dr  Rafał Juchnowski
26.09.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Rowmund Piłsudski (1903 – 1988). Biografia polityczna.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Piotr Badyna
6.11.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Model człowieka w polskim piśmiennictwie paranetycznym XVIII w. (do 1773 r.)
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr  Zenon Leja
20.11.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Generał brygady Jerzy Kirchmayer. Studium biograficzne.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr  Andrzej Krajewski
18.12.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL w latach 1975 - 1980
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Radosław Skowron
18.12.2002 r.
Temat pracy doktorskiej: Przemiany struktury zawodowej mieszkańców Świdnicy w latach 1884 – 1938 w świetle ksiąg adresowych.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

2003

dr  Janusz Gołaszewski
29.01.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Powstanie Żmigrodzko – Milickiej Kolejki powiatowej i Kolejki Wrocławsko – Trzebnicko – Prusickiej jako formy aktywizacji gospodarczej, społecznej i kulturalnej północno wschodnich powiatów rejencji wrocławskiej (1894 – 1945).
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Anna Sutowicz
29.01.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Życie wewnętrzne w klasztorze klarysek wrocławskich w średniowieczu.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Anna Marcin Bukała
12.03.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Adam Franiuk
18.06.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Generał dywizji Stefan Mossor. Studium biograficzne.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Ewa Kulik
18.06.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Wodziccy od końca XVIII do początku XIX wieku. Rodzina – majątki – życie publiczne.
Promotor:  dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Mikołaj Szołtysek
24.09.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Ludność parafii bujakowskiej w XVIII i XIX wieku. Między „Unikalnym” systemem formowania się gospodarstw a swoistością pogranicza.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Norbert Wójtowicz
24.09.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Stereotyp masona w polskiej myśli politycznej w latach 1918-1939.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Piotr Cichoracki
24.09.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Legenda Józefa Piłsudskiego. Kreacja, treści, funkcjonowanie w latach 1918-1939.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

dr Piotr Gerent
19.11.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Małgorzata Ewa Kowalczyk
26.11.2003 r.
Temat pracy doktorskiej: Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

2004 r.

dr Romuald Mariusz Łuczyński
24.01.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: Kulturotwórcza rola rezydencji magnackich w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej w latach 1815-1914.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Adam Pałuchowski
24.01.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: Elity miejskie na Krecie we wczesnej epoce cesarstwa.
Promotor: dr hab. Andrzej Łoś
      
dr Andrzej Nowak
17.03.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: „Propaganda antypapieska w Polsce w latach 1945 - 1956”.
Promotor: prof. dr hab. Marek Górny
      
dr Małgorzata Pach
17.03.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: „Linia młodsza Małachowskich herbu Nałęcz w XVIII wieku. Sprawy rodzinne, gospodarcze i społeczne”.
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Grzegorz Waligóra
17.03.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ruch Obrony Człowieka i Obywatela w Polsce w latach 1977 – 1981.”
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

dr Sebastian Michalak
21.04.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: “Dzieje parlamentarnego nadzoru nad służbami specjalnymi – casus Wielkiej Brytanii”
Promotor: dr hab. Anna Sybilla Bidwell prof. UWr

dr Marcin Dziedzic
19.05.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881 – 1945. Próba charakterystyki”.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Przemysław Paradowski
30.06.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: „Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy”
Promotor: dr hab. Sybill A. Bidwell prof. Uwr

dr Dagmara Adamska
30.06.2004 r.
Temat pracy doktorskiej:” Dewocyjne fundacje rycerstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu”.
Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

dr Marta Kurpisz
22.09.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: „Rola sportu i sportowców w miastach Azji Mniejszej w epoce pryncypatu”.
Promotor: dr hab. Krzysztof Nawotka prof. UWr

dr Agata Tarnas-Tomczyk
20.10.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: „Własność ziemska klasztorów śląskich do końca XIII w.”
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Robert Heś
20.10.2004 r.
Temat pracy doktorskiej: „Dzieje joannitów na Śląsku w średniowieczu”
Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

2005 r.

dr Bożena Gustowska
5.01.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Produkcja ceramiczna na terenie prowincji rzymskich Germania Superior i Germania Interior w okresie wczesnego Cesarstwa”
Promotor: dr hab. Juliusz Ziomecki prof. UWr

dr Aleksander Paroń
5.01.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Pieczyngowie. Z dziejów koczowników w średniowiecznej Europie”
Promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz

dr Marcin Stabrowski
23.02.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Świat według wartości w kazaniach jezuickich z drugiej polowy XVII wieku”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Bogdan Horbal
15.02.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Lemkos and The Lemko Region In Literature and Historiography (Łemkowie i Łemkowszczyzna w Literaturze i Historiografii)”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Grażyna Schlender
30.03.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „NSZZ „Solidarność” w województwie kaliskim w latach 1980 – 1990”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

dr Ewa Banasiewicz - Ossowskiej
20.04.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Na granicy dwóch światów – Żydzi i kultura żydowska w polskiej kulturze ludowej od polowy XIX do połowy XX w.”
Promotor: dr hab. Adam Paluch prof. UWr

dr Jarosław Szymański
1.07.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ruchy heretyckie na Śląsku w XIII i XIV w.”
Promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz

dr Agnieszka Żal
5.10.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Tomasz Tokarz
5.10.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Problem porozumienia polsko-rosyjskiego w publicystyce powojennej emigracji niepodległościowej (1945 – 1980)”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Paweł Klint
16.11.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626 – 1655”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Jerzy Kirszak
14.12.2005 r.
Temat pracy doktorskiej: „Armia Rezerwowa Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w roku 1920”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

2006 r.

dr Stanisław Jujeczka
25.01.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Duchowieństwo legnickie w wiekach średnich. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym miasta Legnicy ”
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Igor Wypijewski
15.02.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Familiam formosam habet et domum pulchram. Multum serit, multum fenerat. Status ekonomiczny wyzwoleńców cesarskich w okresie pryncypatu (27 p.n.e. – 235 n.e.)”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

dr Monika Łukasik
15.03.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Polityka Polski wobec państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii w latach 1920 – 1926 w świetle raportów brytyjskich dyplomatów rezydujących w Warszawie, Rydze i Helsingforsie”.
Promotor: dr hab. Anna Sybill Bidwell prof. WSPS w Warszawie

dr Robert Kisiel
15.03.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Charles de Warnery (1720 – 1786) – przedstawiciel piśmiennictwa wojskowego XVIII wieku”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Brigia Žuromskaitě
15.03.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Śmierć w rodzinie magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim (od II polowy XVI wieku do I polowy XVIII wieku) na przykładzie rodziny Sapiehów”.
Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

dr Marcin Sawicki
21.06.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Mentalność społeczeństwa szlacheckiego województwa mińskiego w czasach saskich”.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Konrad Rzemieniecki
21.06.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ludność rzymskokatolickich parafii monasterzyskiej i petlikowskiej w XVIII wieku (archidiecezja lwowska).
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Tomasz Gałwiaczek
21.06.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kształtowanie mentalności chrześcijanina w świetle kazań dominikańskich XVIII wieku”.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Sebastian Ligarski
6.07.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ogłoszenia drobne jako źródło do badań nad życiem codziennym Śląska w latach 1945 – 1949”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

dr Tomasz Suma
6.07.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815 – 1871. Portret zbiorowy”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

dr Dariusz Dąbrowski
6.07.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938 – 1939”.
Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

dr Iwona Zima
6.07.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „ Aleksander Czołowski 1865 – 1944. Życie i działalność”.
Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

dr Patrycjusz Malicki
26.09.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Militarne i ekonomiczne skutki obecności wojsk Wielkiej Armii na Śląsku w latach 1806 - 1808 ”.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Mariusz Cieśla
8.11.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Broń renesansowa na Śląsku”.
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Przemysław Kulesza
8.11.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Recepcja religii chrześcijańskiej w Skandynawii w IX – X wieku”.
Promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz

dr Anna Reutt
8.11.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Tyche w Grecji archaicznej i klasycznej”.
Promotor: prof. dr hab. Marek Winiarczyk

dr Piotr Malewicz
13.12.2006 r.
Temat pracy doktorskiej: „Polska „polityka wschodnia” w latach 1989 - 1991”.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

2007 r.

dr Grażyna Bielecka
24.01.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Profesor Teofil Emil Modelski jako człowiek i uczony (1881 – 1967)”.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Bartłomiej Świerczewski
28.02.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Miejsce Polski w Europie w latach osiemdziesiątych w publicystyce opozycji w kraju i emigracji”.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Andrzej Peszko
21.03.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Stosunki konfesyjne w Brzegu od lat siedemdziesiątych XVIII wieku do końca XIX wieku”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Kazimierz Rakowski
23.05.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Treści symboliczne odznak pamiątkowych głównych broni i zasadniczych rodzajów wojsk Wojska Polskiego w latach 1926 - 1999”
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Dariusz Wojtaszyn
20.06.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania „Solidarności” i stanu wojennego”
Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

dr Karolina Stojek-Sawicka
20.06.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Duchowieństwo katolickie w życiu dworu Radziwiłłów w XVIII wieku”
Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

dr Rudolf Urban
20.06.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „”Der Patron” Günter Särchens Leben und Arbeit für die Teutsch-polnische Versöhnung”
Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

dr Grażyna Trzaskowska
20.06.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939 - 2002”
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

dr Agata Strządała
20.06.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ciągłość idei, zmienność społecznego postrzegania zadań. Przemiany pojmowania eugeniki na przestrzeni XIX i XX wieku”
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pietraszko

dr Monika Wojdon
20.06.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Postacie bohaterów narodowych w programach, podręcznikach i materiałach dydaktycznych z zakresu przedmiotów humanistycznych w okresie II Rzeczypospolitej – ich funkcje dydaktyczne i wychowawcze”
Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

dr Mariusz Pandura
20.06.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obcy w świetle historiografii wczesnobizantyjskiej (na podstawie dzieł historycznych Prokopiusza z Cezarei, Agatiasza z Myriny i Teofylakta Simokatty”
Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

dr Michał Pluta
4.07.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obraz wroga w propagandzie Polski Ludowej w latach 1948 - 1956”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Wojciech Schäffer
21.11.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Parafia tyska i jej ludność w latach 1677 - 1800”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Jolanta Popińska
21.11.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1968 - 1989”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Michał Broda
21.11.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Średniowieczna biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie”
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Dorota Szechińska
12.12.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Językowy obraz świata w wybranych wypowiedziach politycznych doby PRL-u”
Promotor: prof. dr hab. Stefan Bednarek

dr Grzegorz Gołaś
12.12.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obecność konia w kulturze duchowej pogańskich Słowian. Studium porównawcze w kontekście problemu indoeuropejskiego”
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Przemysław Dubaniowski
12.12.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Edukacja europejska a transformacja strukturalno-programowa szkolnictwa polskiego w latach 1989 - 2004”
Promotor: dr hab. Jacek Piotrowski prof. UWr

dr Małgorzata Jaszczuk-Surma
12.12.2007 r.
Temat pracy doktorskiej: „Popularyzacja wiedzy medycznej w Polsce w XVIII wieku”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

2008

dr Grzegorz Kulka
16.01.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Działalność polityczno-społeczna Komisji Prawniczej, Regulaminowej i Regulaminowo-Prawniczej przy Radzie Narodowej RP oraz Radzie RP w Londynie w latach 1949 - 1972”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Arkadiusz Tuliński
16.01.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Diana Konieczna
5.03.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskiego w latach 1565 - 1763”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Anna Miesiąc
5.03.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ludność katolicka Ząbkowic Śląskich w latach 1801 - 1870”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Renata Spodzieja
23.04.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ewangelicy w Kaliszu w latach 1795 - 1945”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Daniel Koreś
23.04.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Generał brygady Aleksander Radwan-Pragłowski (1895 - 1974”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Małgorzata Preisner-Stokłosa
28.05.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Miasto i mieszkańcy Festung Breslau”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Joanna Hamerlińska
28.05.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „”Od potępienia do pruskiej fali” – miejsce Prus w polityce, historiografii i kulturze NRD 1945 – 1983”.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Miron Urbaniak
18.06.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832 - 1914”
Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

dr Agnieszka Wojciechowska
2.07.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Miedzy Persja a Macedonią. Egipt w IV w.p.n.e.”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

dr Małgorzata Skotnicka
2.07.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Społeczna aktywność inteligencji polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle wybranych źródeł”
Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

dr Wojciech Turek
21.10.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Biografia polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego (1910 – 1994)”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

dr Anna Cichocka
3.12.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Relacje między paryską „Kulturą” a krajem (1947 – 1973)”.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Rafał Nahirny
3.12.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Między antropologią a historią. Podmiotowość w badaniach mikrohistorycznych”
Promotor: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

dr Paweł Krakowiak
17.12.2008 r.
Temat pracy doktorskiej: „Sejmy w 1666”
Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

2009

dr Wojciech Kucharski
14.01.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Rola kultu błogosławionego Czesława w kulturze Religijnej Śląska i Polski (do początku XIX w.)”
Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

dr Wojciech Mirocha
4.02.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Pieniądz monetarny w historiografii łacińskiej I w.p.n.e – I w. n.e.”
Promotor: dr hab. Wiesław Suder prof. UWr

dr Rafał Nowakowski
4.02.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Początki nowego samorządu Wrocławia. I kadencja Rady Miejskiej 1990 – 1994. Analiza porównawcza z samorządem Krakowa i Poznania.”
Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

dr Tomasz Popowicz
4.02.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ludwik Kulczycki 1866 - 1941”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Piotr Fereński
18.03.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Relatywizm kulturowy a myśl Franza Boasa. Kwestia biologii i rasy w amerykańskiej antropologii końca XIX i pierwszych dekad XX wieku”
Promotor: dr hab. Adam Nobis

dr Klaudia Kościelska
1.07.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Średniowieczne ordalia. Prawna, polityczna i religijna rola sądów bożych oraz ich krytyka we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej”
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Rafała Brzezińskiego
30.09.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Karczmy, zajazdy, gospody… Lokale gastronomiczne i noclegowe oraz ludzie z nimi związani w powiecie dzierżoniowskim do roku 1945 ”
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

dr Sylwia Akuła
21.10.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obrót nieruchomościami mieszkaniowymi (kupno-sprzedaż) we Wrocławiu w latach 1990 - 2006”
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

dr Natalia Jakubowska
9.12.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Przemysł cukrowniczy w guberni podolskiej do 1914 r.”
Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

dr Łukasz Tekiela
9.12.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Górnych Łużycach”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Jerzy Komorowski
16.12.2009 r.
Temat pracy doktorskiej: „Skibniewscy i Dębiccy w Galicji od schyłku XIX wieku di 1939 roku – studium pokoleniowe rodzin ziemiańskich”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

2010

dr Adriana Merta
20.01.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989 - 2006”
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

dr Bartosz Grygorcewicz
20.01.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Przemysł włókienniczy rejonu Gór Sowich w latach 1945 - 1956”
Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

dr Tomasz Dywan
10.02.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kształtowanie kultury prowincjonalnej i życia religijnego w katolickich sanktuariach z cudownymi obrazami maryjnymi ”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Alicja Kuźmińska
10.02.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Polski państwowy model walki z gruźlicą 1945 – 1962  w kontekście historyczno-porównawczym”
Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

dr Joanna Hytrek-Hryciuk
23.03.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1948”
Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

dr Agata Woźniczek
19.05.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Małżeństwo w dobie przemian. Dyskusje wokół małżeństwa i rodziny w okresie wielkiego kryzysu w Polsce w latach 1929 - 1935”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Piotr Jakuboszczak
19.05.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kształcenie kandydatów na oficerów Wojska Polskiego w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych w latach 1946 - 1967”
Promotor: dr hab. Dariusz Kozerawski prof. AON

dr Anna Galar
19.05.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Opactwa cysterskie na ziemiach polskich w europejskiej wspólnocie cysterskiej – kontakty z kapitułą Generalną w Cîteaux”
Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

dr Krzysztof Nowacki
16.06.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Działalność Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu w zakresie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w latach 1997 - 2009”
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

dr Sławomir Węgrzynowicz
16.06.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Dziesięciolecie nadziei i obaw. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec Mikołajewskiej polityki Rosji w latach 1846 - 1856”
Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

dr Magdalena Zimerman
30.06.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Lubomirscy w XVIII wieku. Sprawy społeczne, rodzinne i gospodarcze”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Teresa Dworecka
30.06.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Problem dziecka nieślubnego w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Północnego Mazowsza w świetle danych statystycznych i w opinii prasy polskiej”
Promotor: doc. dr hab. Bożena Urbanek

dr Andrzej Paściak
6.10.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: „Polskie lotnictwo wojskowe we Wrocławiu w latach 1947 – 2010 r.”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Monika Tondytko
3.11.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Chłopi w powiecie kaliskim w latach 1775 – 1792. Sprawy gospodarcze, społeczne i kryminalne ”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Stefania Skowron-Markowska
8.12.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: ”marii Antoniny Czaplickiej badania ludów Syberii 1914 - 1915”
Promotor: dr hab. Antoni Kuczyński

dr Piotr Sput
8.12.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Garnizon Racibórz 1741 – 1919 – zarys monograficzny”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Renata Sput
8.12.2010 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Allgemeiner Oberschlesicher Anzeiger (1802 – 1944) zarys monograficzny”
Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

2011

dr Olga Olszewska
9.02.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929 - 1939”
Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

dr Artur Brzozowski
9.02.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Bogusław Leszczyński. Działalność parlamentarna i urzędnicza”
Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

dr Dorota Wolniczek
23.03.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Wrocławianie wobec materialnego dziedzictwa  kulturowego miasta. Wokół odbudowy i renowacji historycznego centrum Wrocławia w latach 1984 - 2004”
Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

dr Wioletta Maksylewicz-Przybylska
23.03.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Elity gospodarcze śląskiego cukrownictwa (1802 – 1945)”
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

dr Edyta Kołtan
18.05.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Polsce i w Niemczech w latach 1945 - 1970”
Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

dr Piotr Sroka
18.05.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Turystyka w regionie sudeckim w latach 1945 - 1956”
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

dr Daniel Wojtucki
22.06.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w Hrabstwie Kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Grzegorz Michalik
29.06.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Psychiatria w Polsce w latach 1945 – 1956: nauka i opieka zdrowotna”
Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

dr Krzysztof Siwek
29.06.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Dyplomacja USA wobec prób dialogu politycznego z Kubą w latach 1961 - 1975”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Grzegorz Wierzchowski
14.12.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu (lata 30. XIII w. – 1864 r.)”
Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

dr Izabela Ławrusewicz
14.12.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim w II Polowie XIX wieku”
Promotor: dr hab. Leonard Smołka

dr Bartłomiej Stawiarski
14.12.2011 r.
Temat pracy doktorskiej: „Żydzi w średniowiecznym Wrocławiu”
Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

2012

dr Marta Nowakowska
18.01.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Etniczność w dyskursie politycznym RPA. Studium przypadku Zulusów”
Promotor: dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr

dr Janusz Lizut
29.02.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”W poszukiwaniu prawdy. Argument historyczny w życiu politycznym i propagandzie polskiej lewicy komunistycznej”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Paweł Piotrowski
29.02.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Wojsko Polskie w okresie zimnej wojny 1947 – 1956. Zagadnienia rozwoju organizacyjnego i planowania”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Sebastian Kuliński
28.03.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ””Przyciągać, neutralizować, izolować” Polityka władzy ludowej wobec inteligencji w Polsce w latach 1944 - 1956”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Renata Madziara
16.05.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Historia diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w latach 1945/47 – 1991. Ujęcie z perspektywy lokalnej”
Promotor: dr hab. Gabriela Wąs prof. UWr

dr Anna Czop-Tomczak
13.06.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Mieszkańcy Gniezna w latach 1720 – 1770 na podstawie akt miejskich”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Andrzej Olejniczak
13.06.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Wielka Armia na Śląsku w 1813 roku”
Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

dr Katarzyna Pawlak-Weiss
13.06.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Małe miasto dolnośląskie czasów nazistowskich na przykładzie Boguszowa w latach 1935 - 1944”
Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

dr Piotr Przybyła
13.06.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Mit „Ziem Odzyskanych” a konstrukcja przestrzeni pamięci na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży w latach 1945 - 1959”
Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

dr Przemysław Siekierka
13.06.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Religiosity of the Athenian families from the beginning of the 4th c.BC to the 3rd c.AD”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

dr Jakub Węglorz
4.07.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Problematyka zdrowia i choroby w mentalności społeczeństwa Rzeczypospolitej na podstawie poradników medycznych i pamiętników XVII i XVIII wiecznych”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Barbara Folta
26.09.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Tadeusz Zastawnik – twórca Kombinatu i pionierzy miedzi. Stare  Zagłębie Miedziowe i trzynaście pierwszych lat historii KGHM ”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

dr Michał Gałan
26.09.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Administracja prezydenta Richarda Nixona wobec zjawiska terroryzmu międzynarodowego”
Promotor: dr hab. Jakub Tyszkiewicz prof. UWr

dr Tomasz Fiedorek
26.09.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Sandiniści. Rewolucja przeciw dyktaturze Somozów w Nikaragui (1956 – 1979)”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

dr Małgorzata Beślerzewska
14.11.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Między handlem a pieniądzem. Analiza cen w Krakowie, Warszawie i Gdańsku w latach 1501 - 1772”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Łukasz Wolak
14.11.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951 - 1990”
Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

dr Anna Piotrowska-Kiełb
12.12.2012 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Obraz świata w osiemnastowiecznych drukach oficyny jezuickiej w Kaliszu jako element społecznego systemu komunikacji epoki nowożytnej”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

2013

dr Anna Kurpiel
16.01.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku . Adaptacja, migracje, pamięć”
Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

dr Sylwia Zydek
16.01.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Społeczna rola reformatów małopolskich w pierwszej połowie XVIII wieku – znaczenie kaznodziejstwa Antoniego Wegrzynowicza”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Roland Czarnecki
16.01.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego”
Promotor: dr hab. Wojciech Mrozowicz

dr Krzysztof Nowak
27.02.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Ślady anglosaskich tradycji lokalnych dotyczących orgio gentis, władzy i religii w „Historia ecclesiastica gentil Anglorum” Bedy Czcigodnego. Geneza i funkcje w narracji kroniki”
Promotor: dr hab. Przemysław Wiszewski prof. UWr

dr Tomasz Skonieczny
24.04.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Kształtowanie się struktur władzy w kręgu obodrycko-wieleckim (VIII – XI wieku). Studium przeobrażeń cywilizacyjnych i kulturowych”
Promotor: dr hab. Stanisław Rosik

dr Katarzyna Bock
26.06.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Patronat Kazimierza Jagiellończyka nad niższymi beneficjami kościelnymi w Koronie ”
Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

dr Bartłomiej Perlak
26.06.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Internowani w ośrodkach odosobnienia podległych Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu w okresie stanu wojennego (1981 – 1982)”
Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

dr Marek Kopiec
26.06.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Ród Pobogów w wiekach średnich”
Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

dr Andrzej Żor
26.06.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Kronenberg. Dzieje fortuny”
Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

dr Aleksandra Szalc
26.06.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Indie w „Romansie o Aleksandrze””
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

dr Tomasz Łopatka
3.07.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: ”Anabaptyzm w polskim antytrynitaryzmie drugiej połowy XVI wieku”
Promotor: dr hab. Gabriela Wąs prof. UWr

dr Marcin Dyś
18.09.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obraz Rosji i stosunków polsko-rosyjskich w podręcznikach do nauczania historii w szkolnictwie ogólnokształcącym Polski Ludowej lat 1944 - 1989”
Promotor: dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr

dr Paweł Wieczorek
18.09.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: „ Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945 - 1968”
Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

dr Marek Burak
18.09.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: „Politechnika Wrocławska 1945 - 1960”
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

dr Zbigniew Zielonka
25.09.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: „Organizacja i koncepcja użycia polskich wojsk chemicznych w latach 1945 - 1991”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

dr Monika Bronowicka
23.10.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: „Sytuacja gospodarcza Wałbrzycha w okresie II wojny światowej”
Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

dr Iwona Nowak
11.12.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: „”Dobra Pani z Kończyc Wielkich”. Życie, działalność hrabiny Gabrieli von Thun Und Hohenstein na Śląsku Cieszyńskim w I poł. XX wieku”
Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

dr Wojciech Pietruszka
11.12.2013 r.
Temat pracy doktorskiej: „Elity miast kampańskich w okresie Antoninów i Sewerów”
Promotor: dr hab. Andrzej Łoś prof. DSW

2014

dr Tomasz Jankowski
23.04.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Ludność żydowska Piotrkowa Trybunalskiego, 1808 - 1870”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Joanna Pszczołowska
23.04.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „W trudzie i nadziei. Mieszkańcy Bnina w świetle źródeł 1576 - 1745”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr Stefan Białek
23.04.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Represjonowanie więźniów zakładów karnych w Strzelcach Opolskich (1945 – 1954)”
Promotor: dr hab. Tomasz Balbus prof. DSW

dr Paweł Babij
25.06.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Wojskowość Słowian Połabskich od końca VIII do drugiej polowy XII wieku”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

dr Marcin Bielewicz
25.06.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Udział kontyngentów Wojska Polskiego w międzynarodowej operacji pokojowej UNDOF na Bliskim Wschodzie w latach 119174 - 1994”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

dr Czesław Dąbrowski
25.06.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kształcenie kandydatów na oficerów wojsk pancernych Wojska Polskiego w latach 1957 - 1967”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

dr Anita Musialska
25.06.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Ścinawa w latach 1945 - 1989”
Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

dr Kamil Dworaczek
19.11.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Niezalezne Zrzeszenie Studentow 1980 - 1981”
Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

dr Sylwester Zagulski
19.11.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Młodzież w Polsce w  Niemczech w świetle badań empirycznych w latach 1989 - 2014”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

dr Jacek Jedrysiak
10.12.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Pruska myśl strategiczna 1815 - 1848”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

dr Bożena Kumor-Gomułka
10.12.2014 r.
Temat pracy doktorskiej: „Książnica Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865 – 1945. Organizacja i działalność”
Promotor: prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz

2015

dr Ryszard Kawalec
14.01.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Departament Techniki MSW (1971 – 1990)”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

dr Andrzej Sejan
14.01.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Wojenna przeszłość Polski – od Mieszka do Traugutta – w podręcznikach i materiałach do szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej wojsk lądowych Wojska Polskiego w latach 1947 - 1989”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

dr Anna Augustyniak
25.02.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Obraz Żyda i judaizmu w polskich kazaniach jezuickich w okresie 1650 - 1730”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr Maciej Dmochowski
25.02.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Wojskowość seleukidzka w czasach Antiocha III Wielkiego”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

dr Bartosz Kruk
1.04.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kolej na Dolnym Śląsku w okresie militaryzacji (1945 – 1949)”
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kościk

dr Anna Grużlewska
22.04.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Społeczność żydowska gmin Przedgórza Sudeckiego (1812 – 1945)”
Promotor: dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr

dr Dominika Grzesik
22.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Delphi throughout the Hellenistic and Roman periods: honours and privileges in Delphic decrees”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

dr Paulina Komar
24.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Consumption of Greek Wines in Roman Italy”
Promotor: dr hab. Andrzej Łoś prof. DSW

dr Monika Błaśkiewicz
24.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Commentary on „Cynegetica” by Oppian of Apamea: Book II”
Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

dr Maja Miziur-Moździoch
24.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: : „Exotic animals in life, culture and imagination of the Hellenistic period. Big cats.”
Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

dr Joanna Porucznik
24.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej„The northern Black Sea coast – a test case for the study of Greek representatnions of the East and East-West impact”
Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

dr Aleksander Żerelik
24.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Reformy Ludwiga Erharda i ich wpływ na rozwój gospodarczy Niemiec a zmiany w gospodarce polskiej na początku lat 90. XX wieku.”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Dr Annemarie Franke
25.11.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Kreisau/Krzyżowa 1989 – 1998: Deutsche und Polen für ein neues Europa? Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung ”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

dr Olga Kubica
25.11.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Greek Literature and Culture Life East of the Euphrates. The Greeks and Buddhism.”
Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

dr Maciej Paprocki
25.11.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Roads in the deserts of Roman Egypt”
Promotor: dr hab. Andrzej Łoś prof. DSW

2016

dr Krzysztof Kupeć
30.03.2016 r.
Temat pracy doktorskiej: „Elity władzy miasta Legnicy w latach 1548 – 1741. Studium prozopograficzne”
Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Elżbieta Olender
29.06.2016
Temat pracy doktorskiej: „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950 - 2002”
Promotor: dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr

dr  Jan Ozymko
29.06.2016
Temat pracy doktorskiej: „Społeczeństwo powiatu miasteckiego 1945 – 1950. Analiza historyczno-statystyczna.”
Promotor: dr hab. Roman Macyra prof. UAM

dr  Kinga Janusiak
26.10.2016
Temat pracy doktorskiej: „Uzdrowiska w Polskich Sudetach i Przedgórzu Sudeckim w latach 1945 – 1966 (organizacja, infrastruktura, działalność lecznicza)”
Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

dr  Aleksandra Filipek-Misiak
23.11.2016
Temat pracy doktorskiej: „Cnoty jako element wartościowania świata przez późnośredniowiecznych zakonników w Czechach i na Śląsku (XIII – XIV w.)”
Promotor: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

dr  Andrzej Gliński
23.11.2016
Temat pracy doktorskiej: „Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku – organizacja, gospodarka, codzienność”
Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr  Agata Gradzińska
23.11.2016
Temat pracy doktorskiej: „Elita władzy w Złotoryi od XIII wieku do 1740 r.”
Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

dr  Aleksandra Oniszczuk
23.11.2016
Temat pracy doktorskiej: „Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów: debata, ustawodawstwo, praktyka.”
Promotor: dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr