CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Habilitacje w Instytucie Historycznym 2000-2016

Drukuj

Instytut Historyczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego  doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia  20.12.1999 roku. Od tego roku tytuł ten otrzymały następujące osoby.

Rok 2000

dr hab. Mirosław Dymarski
25.09.2000
Temat pracy habilitacyjnej: „Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939 - 1945”

dr hab. Jerzy Maroń
27.11.2000
Temat pracy habilitacyjnej: „Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Ślasku”

Rok 2001

dr hab. Bernadetta Nitschke
27.04.2001
Temat pracy habilitacyjnej: „Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945 - 1949”

dr hab. Edward Czapiewski
29.10.2001
Temat pracy habilitacyjnej: „Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego”


Rok 2002

dr hab. Leonard Smołka
25.11.2002
Temat pracy habilitacyjnej: „Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829 - 1871”

Rok 2003

dr hab. Janusz Cisek
24.11.2003
Temat pracy habilitacyjnej: „We Are Here! American Pilots of the Kościuszko Squadron in Defense of Poland, 1919 – 1921”

dr hab. Marcin Wodziński
22.12.2003
Temat pracy habilitacyjnej: „Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei”Rok 2004

dr hab. Jakub Tyszkiewicz
23.02.2004
Temat pracy habilitacyjnej: „Otwarte okno w „żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956 – styczeń 1961)”

dr hab. Jerzy Kajetanowicz
29.03.2004
Temat pracy habilitacyjnej: „Polskie wojska lądowe w latach 1945 - 1960”

dr hab. Grzegorz Strauchold
26.04.2004
Temat pracy habilitacyjnej: „Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945 - 1957”


Rok 2005

dr hab. Maciej Mróz
28.02.2005
Temat pracy habilitacyjnej: „W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosj, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917 - 1926”

dr hab. Maciej Matwijów
21.03.2005
Temat pracy habilitacyjnej: „Zakład narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939 - 1946”

dr hab. Elżbieta Kaszuba
27.06.2005
Temat pracy habilitacyjnej: „System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 - 1939”

dr hab. Jacek Piotrowski
27.06.2005
Temat pracy habilitacyjnej: „Piłsudczycy bez lidera”

dr hab. Joanna Wojdon
27.06.2005
Temat pracy habilitacyjnej: „W imieniu sześciu milionów… Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944 - 1968”

Rok 2006

dr hab. Grzegorz Hryciuk
27.02.2006
Temat pracy habilitacyjnej: „Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931 - 1948”

dr hab. Gabriela Wąs
24.04.2006
Temat pracy habilitacyjnej: „Kaspar von Schwenckfeld. Myśl i działalność do 1534 r.”

dr hab. Dariusz Kozerawski
12.07.2006
Temat pracy habilitacyjnej: „”

dr hab. Jacek Piotrowski
27.06.2005
Temat pracy habilitacyjnej: „Piłsudczycy bez lidera”

Rok 2007

dr hab. Zdzisław Jagiełło
26.06.2007
Temat pracy habilitacyjnej: „Piechota Wojska Polskiego 1918 - 1939”

dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
4.07.2007
Temat pracy habilitacyjnej: „Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45 - 1975”

Rok 2008

dr hab. Bożena Szaynok
25.06.2008
Temat pracy habilitacyjnej: „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944 - 1968”

dr hab. Leszek Ziątkowski
25.06.2008
Temat pracy habilitacyjnej: „Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku”

Rok 2009

dr hab. Przemysław Wiszewski
11.02.2009
Temat pracy habilitacyjnej: „Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)”

dr hab. Paweł Jaworski
9.12.2009
Temat pracy habilitacyjnej: „Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939 – 1945

dr hab. Tomasz Balbus
16.12.2009
Temat pracy habilitacyjnej: „”Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy 1944. Historia i życie codzienne 1 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej
Rok 2010

dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber
21.04.2010
Temat pracy habilitacyjnej: „“Ojcowie narodu“. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867 – 1918).

dr hab.  Jarosław Syrnyk
16.06.2010
Temat pracy habilitacyjnej: „Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956 – 1990)”

dr hab. Piotr Cichoracki
1.12.2010
Temat pracy habilitacyjnej: „Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884 – 1957)”

Rok 2011

dr hab. Stanisław Rosik
22.06.2011
Temat pracy habilitacyjnej: „Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XIII wiek)“.

dr hab. Małgorzata Ruchniewicz
29.06.2011
Temat pracy habilitacyjnej: „Wieś zachodniobiałoruska 1944 – 1953. Wybrane aspekty.

dr hab. Robert Klementowski
22.06.2011
Temat pracy habilitacyjnej: „W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnie uranu w Polsce w latach 1948 – 1973.”

Rok 2012

dr hab. Wojciech Mrozowicz
28.03.2012
Temat pracy habilitacyjnej: Na podstawie cyklu artykułów poświęconych tradycji historiograficznej średniowiecznego Śląska

dr hab. Romuald Łuczyński
25.04.2012
Temat pracy habilitacyjnej: „Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945 - 1991”

dr hab. Małgorzata Pawlak
4.07.2012
Temat pracy habilitacyjnej: „Messapiowie. Południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji”.

dr hab. Filip Wolański
28.11.2012
Temat pracy habilitacyjnej: Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw.

dr hab. Andrzej Wypustek
17.10.2012
Temat pracy habilitacyjnej: „Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych.

Rok 2013

dr hab. Miron Urbaniak
16.01.2013
Temat pracy habilitacyjnej: „Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie.

Dr hab. Tomasz Przerwa
17.04.2013
Temat pracy habilitacyjnej: „Miedzy lękiem i zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 roku).

Dr  hab. Joanna Dufrat
2.10.2013
Temat pracy habilitacyjnej: „W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928 – 1939)

Dr hab. Tomasz Głowiński
2.10.2013 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „Feliks Młynarski 1884 – 1972”

Rok 2014

Dr hab. Piotr Badyna
12.03.2014 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „Obraz rodzimej przyrody dzikiej w kulturze staropolskiej. Wybrane zwierzęta łowne w dziełach ks. Krzysztofa Kluka i Jakuba K. Haura”

Dr hab. Daniel Koteluk
7.05.2014 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945 – 1956”

Dr hab. Karol Sanojca
14.05.2014 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej”

Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel
14.05.2014 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „Od ziemie rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871 – 1933).”

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn
27.05.2014 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne”

Rok 2015

Dr hab. Robert Kołodziej
25.02.2015 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „”Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego.”

Rok 2016

Dr hab. Ewa Wółkiewicz
30.03.2016 r.
Temat pracy habilitacyjnej: „Władztwo biskupów wrocławskich w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych. (cykl publikacji)”

Dr hab. Aleksander Paroń

23.11.2016 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Ludy koczownicze stepów Euroazji w starożytności i średniowieczu: ich relacje ze światem zewnętrznym oraz postrzeganie przez pochodzących z niego obserwatorów (cykl publikacji)”