BIBLIOTEKA IH

STRONA GŁÓWNA CZWARTEK I PIĄTEK WŚRÓD KSIĄŻEK IBUKI NOWOŚCI ZAPISY REGULAMIN GODZINY OTWARCIA KATALOGI UDOSTĘPNIANIE ŹRÓDŁA PRACOWNICY

BIBLIOTEKA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO im. Profesora Adama Galosa

NOWOŚCI:

LATA:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

MIESIĄCE:

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

miejsce działalności:

Budynek Instytutu Historycznego, I piętro, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław; tel. (071) 375-2981, 375-2550, adres e-mail: bibl@hist.uni.wroc.pl

NOWOŚCI 2017-styczeń, luty

1. Achremczyk Stanisław, Sejmik generalny Prus Królewskich w latach 1526-1772. – Wyd. 2 (skrócone), Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 2016 [sygn. 107667/11]

2. Alexander the Great in the Middle Ages : transcultural perspectives / edited by Markus Stock, Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2016 [sygn. 107041/HS]

3. Andreau Jean, Descat Raymond, Esclave en Grèce et à Rome, Paris : Hachette Litteratures, 2006 [sygn. 107532/HS]

4. Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym / pod red. Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Jacka Woźnego, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016 [sygn. 107669/23]

5. Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji : materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU, 3 grudnia 2010, Kraków / [red. Tomasz Filip], Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011 [sygn. 107480/NP]

6. Arendt Hannah, Pisma żydowskie / przełożyli Mieczysław Godyń, Piotr Nowak, Ewa Rzanna, [Halina Bortnowska, Adam Szostkiewicz, Rafał Kuczyński i Bartosz Kuźniarz] ; wstępem poprzedził i przekład opracował Piotr Nowak, Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2012 [sygn. 107587/23]

7. Atlas historyczny miast polskich / red. Antoni Czachorowski ; Roman Czaja Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993-, T. 3 : Mazury / red. hist. Roman Czaja, red. kartogr. Zenon Kozieł, Z. 2 : Ostróda / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska. – 2014, T. 5 : Małopolska / red. Zdzisław Noga, Z. 4 : Bochnia / red. Zdzisław Noga ; aut. Zbigniew Beiersdorf [i in.] ; oprac. kartograficzne Tomasz Szpytma. – 2016 [sygn. 740/Kart.]

8. August i Rzym : pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego / pod redakcją naukową Lechosława Olszewskiego, Pawła Sawińskiego i Adama Ziółkowskiego, Poznań ; Gniezno : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2016 [sygn. 107440/HS]

9. Augustyniak Urszula, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. – Wyd. 2. popr. i rozsz., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2014 [sygn. 107583/15]

10. Bąbiak Grzegorz Paweł, Funeralia narodowe : pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli : (eseje historyczne), Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016 [sygn. 107541/9]

11. Beard Mary, SPQR [Senatus Populusqe Romanus] : historia starożytnego Rzymu / przeł. Norbert Radomski, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016 [sygn. 107511/HS]

12. Bednarek Bartłomiej, Mit Dionizosa w poezji greckiej : od Homera do Eurypidesa, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2015 [sygn. 107512/HS]

13. Biography in the humanities : differences, limits, possibilities / editors Paulina Misiewicz, Fryderyk Mudzo, Maciej Sawicki, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii UAM, 2016 [sygn. 107542/9]

14. Bitwa o Ukrainę 1 I – 24 VII 1920 : dokumenty operacyjne, Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego ; Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ; Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016-, Cz. 1 : (1 I - 11 V 1920) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod kier. Marka Tarczyńskiego wstęp, zakończenie i oprac. nauk. t. Grzegorz Nowik i Juliusz S. Tym [sygn. 107099/15]

15. Blüth Rafał Marceli, „Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933-1938 / [wybór, wstęp i noty Marek Kornat], Warszawa : Towarzystwo "Więź", cop. 2016 [sygn. 107551/9]

16. Breustedt Zofia, Najmniej jestem tam gdzie jestem... : listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942) / wstęp, opracowanie i komentarze Elżbieta Orman ; tłumaczenie listów niemieckojęzycznych Elżbieta Wrońska ; konsultacja językowa Ewa Górbiel, Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościo¬¬wego ; [Księgarnia Akademicka], cop. 2016 [sygn. 107525/15]

17. Brňovják Jiří, Šlechticem z moci úřední : udělování šlechtických titulů v českých zemích, 1705 – 1780, Ostrava : Ostravská unverzita, 2015 [sygn. 107279/5]

18. Bubnicki Rafał, Nie bacząc na fortuny razy : Mieczysław Zlat (1927-2014), Wrocław : Wydawnictwo "Profil", cop. 2016 [sygn. 107502/7]

19. Chomentowska Edyta, Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918 : studium źródłoznawcze, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016 [sygn. 107684/9]

20. Cichoracki Piotr, Komuniści na Polesiu w latach 1921-1939, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016 [sygn. 107546, 107547/16]

21. Cornutus Lucius Annaeus, Przegląd greckich poglądów na bogów : (Epidrome) / Pseudo-Cornutus ; oprac. Michał Wojciechowski, Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016 [sygn. 107439/HS]

22. Cronin Michael, Przekład w epoce cyfrowej / przekład Marta Błaszkowska [et al.] ; redakcja naukowa przekładu Magda Heydel i Zofia Ziemann, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 [sygn. 107388/NP]

23. Cross Malcolm, The creativity of Crete : city states and the foundations of the modern Word, Oxford : Signal Books, 2011 [sygn. 107533/HS]

24. Damirski Cyprian, Kronika bernardynów w Polsce (1453-1651) / przekł. o. Kazimierz Żuchowski OFM, Kalwaria Zebrzydowska : Calvarianum, 2016 [sygn. 107536/15]

25. Dębski Jerzy, Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945 : słownik biograficzny, Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2016, T. 1-6. [sygn. 107530/21]

26. Dietrich Gottlob Siegfried, Losy Głogowa podczas okupacji francuskiej 1806-1814 / przekł. Anotoni Bok ; posłowie Jerzy Maroń, Głogów : Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2016 [sygn. 107681, 107682/4]

27. Dikötter Frank, Tragedia wyzwolenia : historia rewolucji chińskiej 1945-1957 / przełożyła Barbara Gadomska, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016 [sygn. 107489/43]

28. Dion Cassius Cocceianus, Mowy, Wrocław : Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Oreintalnych, 2016-, [T.] 1 : (1-10) / przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Katarzyna Jażdżewska [sygn. 107142/HS]

29. Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji / pod redakcją Tomasza Gałuszki OP, Michała Karpia OP, Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W Drodze" ; Kraków : Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii", 2016 [sygn. 107534/37]

30. Doroszkiewicz Warsonofiusz, Cesarz i dogmat : filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII-IX wieku, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : nakł. Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 2014 [sygn. 107426/37]

31. Doroszkiewicz Warsonofiusz, Dzieje wschodnich Rzymian, Białystok : Wydawnictwo Uniwersy¬tetu w Białymstoku, 2015 [sygn. 107077/37]

32. Drogi kobiet do polityki : (na przestrzeni XVIII-XXI wieku) / pod red. Teresy Kulak i Małgorzaty Dajnowicz, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 [sygn. 107647, 107648/9]

33. Duczko Władysław, Moce wikingów, Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2016-, T. 1 : Światy i zaświaty wczesnośredniowiecznych Skandynawów. – 2016 [sygn. 107515/V]

34. Dymmel Anna, Kotuła Sebastian Dawid, Znajomki Artur, Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane zagadnienia, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015 [sygn. 107529/NP]

35. Dzieci wojny / red. nauk. Alicja Bartuś, Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2016 [sygn. 107552/9]

36. Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015 [sygn. 107101/9]

37. Erner Guillaume, Kozioł ofiarny? : genealogia modelu wyjaśniającego antysemityzm / przeł. Ewa Burska, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2016 [sygn. 107432/23]

38. Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery / pod red. Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego, Biskupin : Muzeum Archeologiczne ; Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział, 2016 [sygn. 107040/23]

39. Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej : powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego / redakcja naukowa Justyna Dąbkowska-Kujko, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 [sygn. 107570/9]

40. „Formularz z Uppsali” : późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich / komentarz i edycja Radosław Biskup, Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016 [sygn. 107535/15]

41. Friedl Jiřî, Żołnierze banici : Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku / przełożył Grzegorz Gąsior ; tłumaczenie dokumentów w aneksie Marek Piotr Deszczyński, Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2016 [sygn. 107526/9]

42. Galuba Rafał, Archiwa państwowe : wybór przepisów z lat 2000-2011, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013 [sygn. 107519/NP]

43. Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Praca dyplomowa i doktorska : zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Warszawa : CeDeWu, 2015 [sygn. 107477/NP]

44. Gawroński Jan, Moje wspomnienia 1892-1919 / posłowie Tomasz Gąsowski, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016 [sygn. 107524/15]

45. Genealogia współczesności : historia idei w Polsce 1815-1939 / wstęp Timothy Snyder ; red. nauk. Bartłomiej Błesznowski, Marcin Król i Adam Puchejda, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 [sygn. 107089/9]

46. Gieysztor Aleksander, Władza : symbole i rytuały / red. Przemysław Mrozowski, Paweł Tyszka, Piotr Węcowski, Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2016 [sygn. 107147/9]

47. Granzow y de la Cerda Casimiro, Dramat Warszawy 1939-1944 / tł., oprac. i wprow. Małgorzata Nalewajko, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016 [sygn. 107238/15]

48. Grużlewska Anna, Żydzi z prowincji : świdnicki i wałbrzyski okręg synagogalny 1812-1945 : Dzierżoniów, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Dzierżoniów : Studio „Art in Design SOVA”, 2016 [sygn. 107423/3]

49. Heisig Norbert, Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) : 15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa = Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 15 lat razem na drodze do zjednoczonej Europy, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2016, Bd. 1 : Eine Dokumentation = Dokumentacja, Bd. 2 : Akademische Festreden = Wykłady okolicznościowe [sygn. 107680/3]

50. The house of Vasa and house of Austria : correspondence from the years 1587 to 1632, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016-, P. 1 : The times of Sigismund III, 1587-1632, Vol. 1 / ed. by Ryszard Skowron ; in collaboration with Krzysztof Pawłowski [et al.]. – 2016 [sygn. 107173/15]

51. Jakuboszczak Agnieszka, Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku : perspektywa kobieca, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii UAM, 2016 [sygn. 107583/9]

52. Jankowiak Stanisław, Wielkopolanie wobec przemian politycznych 1956 roku, Poznań : Instytut Historii UAM, 2016 [sygn. 107488/16]

53. Jarosz Dariusz, Miernik Grzegorz, „Zhańbiona” wieś Okół : opowieści o buncie / [redakcja, korekta i indeks, tłum. streszcz. Grażyna Waluga ; mapy Magdalena Warszawa], Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ; Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016 [sygn. 107543/9]

54. Jasiński Tomasz, Gall Anonim – poeta i mistrz prozy : studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2016 [sygn. 107548/13]

55. Jeffery George, Cypr pod rządami angielskiego monarchy Ryszarda I i koronacja królowej Berengarii na wyspie / tłum. Tomasz Tesznar, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2016 [sygn. 107299/V]

56. Jewsiewicki Bogumił, Praca pamięci i historii : studia z antropologii historycznej pamięci / red. nauk. Izabela Skórzyńska, Maciej Forycki, Maciej Bugajewski, Poznań : Instytut Historii UAM, 2016 [sygn. 107433/23]

57. Jitschin Constantin, Z Górnoślązakami przez Polskę / [tł. Maciej Tylec], Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2016 [sygn. 107096/7]

58. Kalinowska Milena, Kobieta na łamach pisma satyryczno-humorystycznego „Mucha” w latach 1868-1914, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2016 [sygn. 107483/9]

59. Kamiński Łukasz, Korkuć Maciej, 1050 [Tysiąc pięćdziesiąt] lat : przewodnik po historii Polski 966-2016, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016 [sygn. 107556/9]. Książka dostępna także w wersji niemieckiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej, rosyjskiej i ukraińskiej

60. KINtop : antologia wczesnego kina / red. Andrzej Dębski i Martin Loiperdinger, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016, Cz. 1, 2. [sygn. 107117/23]

61. Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kucharz doskonały : historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej, [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Historyczne ; [Toruń] : przy współpr. Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, cop. 2016 [sygn. 107420/9]

62. Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku / pod red. Elżbiety Kościk i Beaty Konopskiej, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne. – 2016 [sygn. 107683/6]

63. Kołtan Edyta, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Polsce i w Niemczech w latach 1945-1970, Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016 [sygn. 107555/2]

64. Konopczyński Władysław, Dziennik 1918-1921 / wstęp Piotr Biliński ; oprac. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa : Muzeum Historii Polski ; Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016, Cz. 1, 2. [sygn. 107537/15]

65. Koprowski Marek A., Wołyń : wspomnienia ocalałych, Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2016, T. 1, 2. [sygn. 107419/15]

66. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016-, T. 1 : (1788-1790) / oprac. Monika Jusupović i Adam Danilczyk – 2016 [sygn. 107278/15]

67. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012-, T. 3 : Kościoły Grodna / oprac. Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz. – 2016 [sygn. 91510/9]

68. Kovács Istvan, Honwedzi, emisariusze, legioniści : słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848-1849 / przełożył z języka węgierskiego i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016 [sygn. 107531/21]

69. Kowalczyk Małgorzata Ewa, Sierżant w spódnicy : historia życia i służby wojskowej Joanny Żubrowej (1782-1852) / oprac. aneksów oraz tłum. z jęz. fr. Anna Pikor-Półtorak ; przedm. Roman Zuber ; [rys. Marcin Zubel], Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016 [sygn. 107544, 107545/9]

70. Kubicka Joanna, Na przełomie : pozytywiści warszawscy i pomoc własna, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 [sygn. 107567/9]

71. Kuśnierz Robert, Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938), Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 [sygn. 107642/43]

72. Lelów : miejsce, doświadczenie, pamięć / pod red. Mirosława Skrzypczyka, Lelów : Gmina Lelów ; Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne, 2016 [sygn. 107482/9]

73. Liedke Marzena, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku : studium demograficzno-społeczne, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016 [sygn. 107539/47]

74. Line Philips, Wikingowie : wojownicy Północy / [tł. Katarzyna Skawran], Warszawa : Wydawnictwo RM, 2016 [sygn. 107091/V]

75. Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum = Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim : akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423 / wyd. Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski ; pod red. Adama Szwedy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015 [sygn. 107056/15]

76. Lucius Cornelius Sulla : history and tradition / ed. by Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2013 [sygn. 107316/HS]

77. Łagojda Krzysztof, Życie w cieniu śmierci : losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej : wybrane aspekty, Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016 [sygn. 107553, 107554/7]

78. Maciejewski Marcin P., Metal – granica – rytuał : badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016 [sygn. 107037/9]

79. Mackiewicz Stanisław, Chciałbym przekrzyczeć kurtynę żelazną : "Lwów i Wilno" 1946-1950 / oprac. red. Jan Radkiewicz, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2016 [sygn. 107473/15]

80. Mandeville Bernard de, Skromna obrona domów publicznych albo Rozprawa o porubstwie / przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek, Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016 [sygn. 107586/30]

81. Manzolli Pietro Angelo, Zodiak życia / Palingeniusz (Marcellus Palingenius Stellatus) ; przeł. i oprac. Urszula Bednarz ; wstęp Urszula Bednarz i Jacek Sokolski, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015 [sygn. 107449/30]

82. Maróth Miklós, The correspondence between Aristotle and Alexander the Great : an anonymus Greek novel in letters in Arabic translation, Piliscsaba : The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 2006 [sygn. 107043/HS]

83. Medwid Wojciech, Biskup Rzymu w ujęciu Soboru w Konstancji : studium historyczno-teologiczne, Kraków : Wydawnictwo „Scriptum”, 2016 [sygn. 107679/37]

84. Metryka dominikanów poznańskich 1576-1815 / wyd. Krzysztof Kaczmarek, Poznań : Instytutu Historii UAM, 2016 [sygn. 107678/15]

85. Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów : wczesno- i średnio¬bizantyński Konstantynopol jako miasto portowe / redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, cop. 2016 [sygn. 107580/V]

86. Mironowicz Antoni, Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, Białystok : Wydawnictwo i Drukarnia „Libra”, 2016-, Cz. 1 : Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka. – 2016 [sygn. 107174/13]

87. Molik Witold, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016-, T. 1 [sygn. 107484/9]

88. Monastycyzm XV-XVIII wieku : tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu / redakcja naukowa Michał T. Gronowski, Piotr Urbański, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 [sygn. 107569/9]

89. Moraczewski Jędrzej, Dziennik wydarzeń 1939-1944 / wstęp i opracowanie Joanna Dufrat, Piotr Cichoracki, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016 [sygn. 107577, 107578/15]

90. Motyka Grzegorz, Wołyń ’43 : ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016 [sygn. 107298/16]

91. Nalewajko-Kulikov Joanna, Mówić we własnym imieniu : prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016 [sygn. 107584/9]

92. Niewęgłowski Adrian, Poźniak-Niedzielska Maria, Przyborowska-Klimczak Anna, Ochrona nie¬materialnego dziedzictwa kulturalnego, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015 [sygn. 107528/NP]

93. Nieznane listy z Ziem Zabranych / red. Stanisław Wiech, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016 [sygn. 107668/15]

94. Nussbaum Klemens, Historia złudzeń : Żydzi w Armii Polskiej w ZSRR 1943-1945, Warszawa : Wydawnictwo Tetragon, 2016 [sygn. 107527/9]

95. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2012-, 2 / red. Marek Derwich. – 2016 [sygn. 91226, 91790/3]

96. Oblicza sąsiedztwa : wystawa z okazji 25-lecia podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zorganizowana we Wrocławiu w dniach 17.06.-15.09.2016 : katalog / Ireneusz Paweł Karolewski [et. al.] ; kurator Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2016 [sygn. 107412/9]

97. O'Callaghan Joseph F., Rekonkwista : krucjaty w średniowiecznej Hiszpanii / przekład Jan Szkudliński, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2016 [sygn. 107514/V]

98. Orzeł Joanna, Historia, tradycja, mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, cop. 2016 [sygn. 107486/9]

99. Palica Magdalena, Wrocław 1916 : kronika miasta w czasie wielkiej wojny, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016 [sygn. 107666/3]

100. Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie / pod red. Anny Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa : Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską Muzeum Łazienki Królewskie, 2015 [sygn. 107663/11]

101. Parfianowicz-Vertun Weronika, Europa Środkowa w tekstach i działaniach : polskie i czeskie dyskusje, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 [sygn. 107566/9]

102. Petrov Nikita Vasil’evič, Stalinowski kat Polski Iwan Sierow / przekł. z jęz. ros. Justyna Prus-Wojciechowska, Katarzyna Syska, Warszawa : Demart, 2013 [sygn. 107222/43]

103. Piekalski Jerzy, Prague, Wrocław and Krakow : public and private space at the time of the medieval transition, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2014 [sygn. 107050/3]

104. Polska 1944/45 – 1989 [tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery/czterdzieści pięć – tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć] : studia i materiały / kom. red. Jerzy Eisler [i in.], Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-, 13. – 2015, 14. – 2016 [sygn. 75018/16]

105. Potestas et societas : władza w średniowiecznej Europie / red. Przemysław Wiszewski, Joanna Wojtkowiak, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski ; Wydawnictwo eBooki, 2014 [sygn. 107023/V]

106. Prasa Żydów polskich : od przeszłości do teraźniejszości / red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016 [sygn. 107052/9]

107. Prażmowska Anita, Władysław Gomułka / [tł. Katarzyna Skawran], Warszawa : Wydawnictwo RM, 2016 [sygn. 107116/16]

108. Prusy – mity i rzeczywistości / wybór, wstęp i oprac. Hans-Jürgen Bömelburg i Andreas Lawaty ; przekł. Rafał Żytyniec oraz Jerzy Kałążny, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016 [sygn. 107155/23]

109. Rakoczy Małgorzata, Drewniane naczynia toczone w kulturze średniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu = Wooden turned vessels in the culture of medieval Ostrów Tumski in Wrocław, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2016 [sygn. 107039/6]

110. Ratyń wczoraj i dziś / red. Adam Koszutski, Ewa Dębska, Janina Ulatowska-Urbaniak ; konsultacja historyczna Grzegorz Strauchold, Wrocław : [b. w.], 2016 [sygn. 107354/4]

111. Renshaw James, In search of the Greeks. – 2. ed., London : Bloomsbury, 2015 [sygn. 107156/HS]

112. Rolf Malte, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim : Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864-1915) / przekład Wojciech Włoskowicz, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw¬skie¬go, 2016 [sygn. 107485/9]

113. Rybowska Joanna, "Dionizos - Agathos Daimon", Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Homini, 2014 [sygn. 107509/HS]

114. Sieniawska Elżbieta, Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej / opracowanie i wydanie Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016, T. 1: Z serca kochająca żona i uniżona sługa : listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-1726, T. 2 : Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko : informatorzy i urzędnicy [sygn. 107138/15]

115. Skowronek Małgorzata, Palaea Historica : the second Slavic translation : commentary and text / [transl. from the Pol. by Yvonne Loske], Łódź : Ceraneum : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 [sygn. 107579/V]

116. Sochacki Jarosław, Szkice źródłoznawcze do dziejów Niemiec we wczesnym średniowieczu : (kontynuator Reginona, Żywot starszy i młodszy królowej Matyldy) / [przedm. Jerzy Hauziński], Słupsk : [s. n.], 2014 [sygn. 107549/V]

117. Spieralska-Kasprzyk Beata, Summae Romanorum barbariei signum : étude linguistique sur la Chronique de Benoît de Saint André, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 [sygn. 107172/V]

118. Spychała Dariusz, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, T. 1, 2. [sygn. 107124/HS]

119. Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów… : Krakowskie zabudowania klasztorne w czasach Księstwa Warszawskiego : opis z 1810 r. / wydała Kamila Follprecht, Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016 [sygn. 106134, 107575/9]

120. Staropolskie przepisy kulinarne : receptury rozproszone z XVI-XVIII w. : źródła drukowane / wyd. i oprac. Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska ; pod red. Jarosława Dumanowskiego, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016 [sygn. 107677/15]

121. Starzyński Marcin, Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku, Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2016 [sygn. 107054/15]

122. Szeliński Błażej, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia : postać historyczna, autokreacja, postać literacka, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 [sygn. 107581/37]

123. „Świat dziecka” / red. nauk. Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 [sygn. 107585/9]

124. Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku / oprac. Konrad Rzemieniecki ; przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława Jóźwikiewicza i Violetty Szymczyk. – Wyd. 2, popr., Biała Cerkiew : Wydawca Aleksander Pszonkowski, 2015 [sygn. 107365/15]

125. Thesby de Belcour François Auguste, Dziennik francuskiego oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłańca / przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek, Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2016 [sygn. 107588/15]

126. Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych / pod red. Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Andrzeja Klondera, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016 [sygn. 107123/9]

127. W przestrzeni Południa : kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich : estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe / red. nauk. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 [sygn. 107568/9]

128. Wąsowicz Henryk, Chronologia średniowieczna. – Wyd. 3 uzup., Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016 [sygn. 106516, 107517/NP]

129. Wipszycka Ewa, Kościół w świecie późnego antyku. – Wyd. 2 uaktualnione, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 [sygn. 107661/HS]

130. Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji / redakcja Bernadetta Manyś, Michał Zwierzykowski, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii UAM, 2016 [sygn. 107540/11]

131. Wołodkiewicz Mateusz Chryzostom, Żywot świętego Kazimierza królewica polskiego i książęcia litewskiego : w Wilnie Roku 1606 przez Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza przełożony : przydatne są modlitwy nabożne i hymny do św. Kazimierza / oprac. Jan Okoń ; przy współpracy Katarzyny Gary i Jolanty Rzegockiej, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2016 [sygn. 107120/15]

132. Zabici w Katyniu : alfabetyczny spis 4415 jeńców polskich z Kozielska zabitych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich / [oprac. danych, red. i koordynacja całości Aleksander Gurjanow, Anna Dzienkiewicz], Warszawa : Ośrodek Karta ; Moskwa : Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania „Memoriał”, 2013 [sygn. 107135/15]

133. Żywoty galijskie : Żywot św. Germana z Auxerre, Żywot św. Genowefy z Paryża / przekł., wstęp, oprac. Rafał Toczko, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2015 [sygn. 107366/37]

DO GÓRY