CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

People

Drukuj

Prof. Krzysztof Nawotka, MAEKontakt:
tel. (071)375-2086, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Życiorys badawczy:

- 1983 magister historii (Uniwersytet Wrocławski)

- 1986-1987 studia doktoranckie (University of Oxford)

- 1991 doktor (Ph.D., classics: The Ohio State University)

- 1999 doktor habilitowany (Uniwersytet Wrocławski)

- 2005 profesor (Uniwersytet Wrocławski)

- 2009 profesor zwyczajny (Uniwersytet Wrocławski)

- 2010-2015 koordynator programu MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity”

- od 2015 r. kierownik projektu Maestro “Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych”

- wrzesień 2015: wybrany w skład Academia Europaea


Zainteresowania badawcze:

- epigrafika grecka

- Morze Czarne w starożytności

- historia polityczna i ustrojową Miletu, przede wszystkim w epoce hellenistycznej i rzymskiej

- Aleksander Wielki i źródła do dziejów jego epoki, w tym zwłaszcza Romans o Aleksandrze

 

Najważniejsze publikacje:

A. Książki autorskie:

1. K. Nawotka, The Western Pontic Cities: History and Political Organization, Amsterdam 1997 (A.M. Hakkert).

2. K. Nawotka, Boule and Demos in Miletus and its Pontic Colonies from Classical Age until Third Century A.D., Wrocław 1999 (Ossolineum). Drugie wydanie, gruntownie zmienione: Boule and Demos in Miletus and its Pontic Colonies, Wiesbaden 2014 (Harrasowitz).

3. Plutarch, O szczęściu czy dzielności Aleksandra, przekład i opracowanie Krzysztof Nawotka, Wrocław 2003 (Wydawnictwo UWr).

4. Aleksander Wielki, Wrocław 2004 (Wydawnictwo UWr - Monografie FNP. Seria Humanistyczna), wyd. 2, Wrocław 2007 (Wydawnictwo UWr), zmienione i porawione wydanie angielskie: Alexander the Great, Newcastle upon Tyne 2010 (Cambridge Scholars Publishing).

5. Ps.-Kallistenes, Romans o Aleksandrze, przetłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył Krzysztof Nawotka , Poznań 2010, (Wydawnictwo Naukowe UAM).

 

B. Prace zbiorowe:

1. K. Nawotka, A. Łoś (red.), Elite in Greek and Roman Antiquity, Wrocław 2005 [2006] (Antiquitas AUWr 28).

2. K. Nawotka, M. Pawlak (red.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007 (Antiquitas AUWr 29).

3. V. Grieb, K. Nawotka, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014 (Harrassowitz Verlag).

 

C. Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

1. Asander of Bosporus, his Coinage and Chronology, "American Journal of Numismatics" 3-4 (1991-1992): 21-48.

2. The 'First Pontarch' and the Date of the Establishment of the Western Pontic KOINON, "Klio" 75 (1993): 342-250.

3. Melsas, the Founder of Mesambria?, “Hermes” 122 (1994): 320-326.

4. Graffiti and dipinti of Nymphaion 1993-1997, “Archeologia” 49 (1998) [1999]: 85-98, pl. XVI-XVIII.

5. Boularchos in Roman Asia Minor, "Epigraphica" 62 (2000) [2001]: 61-85.

6. Freedom of Greek Cities in Asia Minor in the Age of Alexander the Great, "Klio" 85 (2003): 15-41.

7. Alexander the Great in Persepolis, “Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae”, 43 (2003): 67-76.

8. Miletus and Alexander the Great [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicą urodzin, pod red. E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego, Kraków 2010: 143-163.

9. How to Handle a King: Miletus and the Successors,, “Eos” 98 (2011) [2012]: 27–42.

10. Persia, Alexander the Great and the Kingdom of Asia, “Klio”.94 (2012): 348-356.

11. Alexander the Great: King of Persia, “Mnemon” 12 (2013):187-199.

12. Archiprytanis, “Epigraphica” 76 (2014): 87-110.

13. “Alexander the Great in Babylon: Reality and Myth” in: R. Rollinger and E. van Dongen (eds.), Mesopotamia in the Ancient World: Impact, Continuities, Parallels: Proceedings of the Seventh Symposium of the Melammu Project Held in Obergurgl, Austria, November 4–8, 2013, Münster 2015, 365-380.


dr Agnieszka Wojciechowska

 

Kontakt:

Tel. (071) 375-2086, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Życiorys badawczy:

-          2004 magister historii (Uniwersytet Wrocławski)

-          2004-2008 studia doktoranckie  (Uniwersytet Wrocławski)

-          2008 doktor nauk humanistycznych  (Uniwersytet Wrocławski)

-         - Projekt badawczy NCN, numer wniosku: N N108 101040 “Between Persia and Macedonia. Egypt in the Fourth Century BC”, kierownik projektu.

-          - 2012-2016 Projekt badawczy NCN: „Aleksander Wielki i Wschód: historia i tradycja”, kierownik projektu Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, główny wykonawca: Agnieszka Wojciechowska, Aleksandra Klęczar – realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

-          - 2010-2015 Asystentka koordynatora Profesora Krzysztofa Nawotki w projekcie „The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity” w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

-          Od 2015 Projekt badawczy NCN: „Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych”, kierownik projektu Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka.

 

Zainteresowania badawcze:

- Egipt starożytny okresu późnego, Hellenistycznego i rzymskiego

- kontakty Egiptu ze światem zewnętrznym

- numizmatyka egipska

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Prace zbiorowe:
 1. V. Grieb, K. Nawotka, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014 (Harrassowitz Verlag).
 1. Artykuły w czasopismach
 1. Czarna Legenda Kambyzesa, „Nowy Filomata” 8.1 (2004), s. 45-54.
 2. Kontrowersje wokół Khababasza, [w:] K. Nawotka, M. Pawlak (red.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007 (Antiquitas XXIX), s. 185-194.
 3. Stela z Pithom, [w:] G. Malinowski, Agatarchides Knidos. Dzieje, Wrocław 2007, s. 647-653.
 4.  The Black Legend of Cambyses in Herodotus, [w:] J. Pigoń (ed.), The Children of Herodotus: Greek and Roman Historiography and Related Genres, Cambridge Scholars Publishing 2008, s. 26-33.
 5. „Between Persia and Macedonia. Egypt in the Fourth Century BC”, “EOS” XCV.1 (2008), s. 115-118.
 6.  The ushabti of king Aspelta, „Aegyptus”  90 (2010) s. 11-15.
 7. Uwagi na temat gospodarki Egiptu w czasach Nektanebo I: polityka i gospodarka, „Antiquitas” XXXI (2010), s. 35-45.
 8.  Budownictwo monumentalne w Egipcie w IV w. p.n.e. a rozwój gospodarczy kraju, [w:] R. Kulesza, J. Rzepka, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta (red.), Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, Warszawa 2013. s. 172-181.
 9.  Chronology of Alexander’s stay in Egypt, współautor K. Nawotka, [w:] K. Nawotka , V. Grieb, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, , Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2014, s. 49-54.
 10.  Kosmokrator, K. Nawotka, współautor A. Wojciechowska,  [w:] K. Nawotka , V. Grieb, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, s. 145-152.
 11. Monety starożytnego Egiptu, [w:] M. Derwich (red.), Z monetą przez wieki, Wrocław 2014, s. 23-37.

  


dr Dominika Grzesik

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Życiorys badawczy:

09.2011-08.2014 Udział w międzynarodowym programie doktoranckim ‘The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until the late antiquity’ (Uniwersytet Wrocławski i University of Liverpool)

10.2010-06.2015 Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych (Uniwersytet Wrocławski). Rozprawa doktorska ‘Delphi throughout the Hellenistic and Roman periods. Honours and privileges in Delphic decrees’ napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Nawotki i prof. Grahama Olivera (University of Liverpool)

06.2012-09.2009 Filologia klasyczna, Wydział Filologiczny (Uniwersytet Wrocławki). Studia licencjackie

07.2010-10.2005 Historia, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Uniwersytet Wrocławski). Studia magisterskie

 

Zainteresowania badawcze:

Historia starożytnej Grecji

Epigrafika grecka

Historia polityczna i społeczna

Delfy w epoce hellenistycznej i rzymskiej

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Grzesik, D. (2015) ‘Delphic most honorific privileges’, Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum, 2015/2

Grzesik, D. (2015) Recenzja książki ‘Choix d’inscriptions de Delphes’, JACQUEMIN A., MULLIEZ D. and ROUGEMONT G., (eds.) Ecole Française d'Athènes, 2012. Pp. 563, The Journal of Hellenic Studies, vol. 135, 2015

Grzesik, D.  (2015) ‘Kontrowersje wokół początków ostracyzmu w Atenach’, Antiquitas

Grzesik, D. (2014) ‘Delfy – coś więcej niż Pytia’, opublikowane na łamach portalu Histmag.org

Grzesik, D. (2013) ‘Abbreviated decrees of Delphi’, ZPE vol. 186, pp. 157-162.

Grzesik, D. (2013) ‘Honours and privileges in Delphic abbreviated decrees, European Scientific Journal, June 2013 special edition No. 2, pp. 734-741.