CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Migracje w miastach Królestwa Polskiego, Pomorza i Śląska w epoce przedprzemysłowej na tle porównawczym

Drukuj

Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN

 

Zakład Historii Polski i Powszechnej do XV w.

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Zakład Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

Konferencja naukowa "Migracje w miastach Królestwa Polskiego, Pomorza i Śląska w epoce przedprzemysłowej na tle porównawczym", Wrocław 2-3 VI 2017

 

Wydarzenie naukowe, do udziału w którym mamy przyjemność Państwa zaprosić to coroczna konferencja organizowana przez Zespół (dawniej Komisję) Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, tym razem we współpracy z instytutami Historycznym i Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Podobnie jak dotychczasowych kilkadziesiąt spotkań, tak i to poświęcone będzie zarówno prezentacji badań bieżących, jak i refleksji nad stanem wiedzy oraz nowymi możliwościami i wyzwaniami poznawczymi. Spotkanie tradycyjnie służy integracji środowiska badaczy dawnych miast, wymiany myśli doświadczonych i początkujących badaczy wciąż poszerzanej listy dyscyplin i specjalności,

Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnienia migracji i jego rozmaite konteksty, nasze refleksje bez wątpienia rozwijane będą w wielu kierunkach, a ich liczby nie chcemy z góry ograniczać. Istotna będzie prezentacja miasta jako punktu początkowego, etapowego i docelowego wędrówki, widzianej jako część wielkich procesów migracyjnych, w tym tego podstawowego ze wsi do miasta oraz pomiędzy regionami z kolonizacją włącznie, a także skutków społecznych i kulturowych (w tym zmian  etnicznych i wyznaniowych) migracji.

Proponujemy podjęcie próby skoncentrowania uwagi na kilku wybranych wątkach:

- Metodologia badań.

- Migracje z perspektywy  demograficznej.

- Związki z procesami gospodarczymi.

- Migracje sezonowe.

- Losy migrantów. Powodzenia i porażka. Decyzja o pozostaniu i dalszej wędrówce. Akceptacja i dostosowanie się do miejscowego stylu życia. Migracje a stabilność względnie przemiany obrazu miasta. Migracje w obrębie miasta.

- Miejsce wędrówki w strategii kupieckiej.

- Wędrówki rzemieślnicze, czeladnicze. Przyczyny i kierunki. Wędrówki artystów.

- Mobilność studentów i intelektualistów.

- Migracje grupowe i indywidualne.

- Związki ze środowiskiem rodzinnym. Małe miasta a zaplecze wiejskie.

- Miejsce pochodzenia jako czynnik spajający grupę w środowisku obcym.

- Prawo wobec „nowych” w mieście.

- Długie trwanie obcych modeli kulturowych.

- Migracje jako czynnik miastotwórczy.

Zgodnie z tradycją spotkań, planujemy dwa referaty wprowadzające oraz kilka referatów otwierających poszczególne wątki refleksji, przygotowane na zaproszenie organizatorów.

Konferencja nasza obejmuje również bardzo ważną dla uczestników prezentację projektów i wyników badań doktoranckich mieszczących się w szeroko rozumianym nurcie studiów nad miastem doby przedindustrialnej (średniowiecznym i wczesnonowożytnym), niekoniecznie związanych z aktualnym tematem głównym spotkania. Tym razem proponujemy formę komunikatów.

 

Z wyrazami szacunku

Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Zdzisław Noga

 

PROGRAM KOFERENCJI DO POBRANIA