CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

dr Stanisław Jujeczka

Drukuj

dr Stanisław Jujeczka
ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII I ARCHIWISTYKI, gab. 335

Kontakt: tel.: (0-71) 375-2112; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konsultacje:
środa 11:15-12:15, czwartek 15:30-16:30

Życiorys badawczy:
- 1995-2000 studia magisterskie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja archiwalna i pedagogiczna. Praca magisterska: "Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548" pod kierunkiem prof. Rościsława Żerelika.
- 2000-2005 stypendysta Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego (potem Studium Doktoranckiego Nauk Historycznych). Rozprawa doktorska "Duchowieństwo legnickie w wiekach średnich. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym miasta Legnicy" pod kierunkiem prof. Rościsława Żerelika. Recenzenci: ks. prof. Kazimierz Dola i prof. Marek Derwich. Publiczna obrona doktoratu: 23 stycznia 2006 r.
- 2004-2006 nauczyciel historii w szkołach legnickich (w charakterze zastępcy)
- Od 2008 adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania badawcze:
- Edycja ksiąg święceń diecezji wrocławskiej z lat 1651-1810.
- Edycja egzaminów do święceń diecezji wrocławskiej z I połowy XVII wieku.
- Edycja wypisów z ksiąg święceń diecezji graniczących ze Śląskiem a dotyczących duchownych pochodzących z diecezji wrocławskiej
- Urzędnicy miasta XIII - XVIII (opracowanie spisów)
- Niższe duchowieństwo w późnośredniowiecznym Wrocławiu
- Studenci śląscy na uniwersytetach europejskich w XV wieku
- Księgozbiory mieszczan legnickich w XVII i XVIII wieku

Najważniejsze publikacje:
- Trzy źródła do dziejów kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy, wydał i wstępem opatrzył...., Legnica, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000, ss. 113 + 1 nlb.
Zobacz na
- Maciej z Legnicy - uzupełnienia do biografii, Szkice Legnickie, 22, 2001, s. 119-124.
- Nieznane źródła do dziejów budowy Mauzoleum Piastów w Legnicy, Szkice Legnickie, 23, 2002, s. 123-136.
- Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548, Szkice Legnickie, 24, 2003, s. 75-118 (część I) i Szkice Legnickie, 25, 2004, s. 86-132 (część II).
- Akt lokacyjny Bochni z 1253 roku, jego polskie oraz europejskie konteksty. Sesja naukowa zorganizowana przez Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni - 20 czerwca 2003 [dział Kroniki Naukowej], Szkice Legnickie, 24, 2003, s. 353-354.
- Legnica w XIII wieku (wybrane problemy), Rocznik Bocheński, 6, 2008, s. 5-16.
- Kolegiata Św. Grobu w Legnicy a książęta legniccy, Szkice Legnickie, 26, 2005, s. 35-50. Capella czy capellae? Kontrowersje wokół legnickiej kaplicy zamkowej, Szkice Legnickie 27, 2006, s. 55-60.
- Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym, Legnica, Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Muzeum Regionalne w Chojnowie, 557 s. Zobacz na
Recencje:
1. ks. Kazimierz Dola, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2(24), Opole 2006, s. 111-114.
2. ks. Henryk Gerlic, Szkice Legnickie, 28, 2007, s. 329-334.
3. Tomasz Jurek, Roczniki Historyczne, 2007, s. 273-277. 
- Edukacja legniczan w XV i początkach XVI wieku [w:] Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy założenia uniwersytetu w Legnicy, 12 października 2006 r., pod red. Stanisława Dąbrowskiego, Legnica 2006, s. 65-79.
- Złotoryjanie na europejskich uniwersytetach od XIV do XVIII wieku [w:] Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle dziejów Śląska i Europy, pod red. Rościsława Żerelika, Złotoryja 2007 (Biblioteczka miłośników Ziemi Złotoryjskiej 5), s. 129-154.
- Księgozbiór kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy w świetle inwentarza z 1758 r., Szkice Legnickie 28, 2007, s. 235-268.
- Legnicka kapituła Św. Grobu w przeddzień i w czasie Reformacji [w:] Dziedzictwo Reformacji w księstwie legnicko-brzeskim. Materiały z konferencji 8-10 XII 2005, Legnica, Muzeum Miedzi, 2007, s
- Średniowieczne fundacje Piastów legnickich jako wyraz dbałości o pamięć o przodkach [w:] Historia u Piastów - Piastowie w Historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z Rodu, księżnej Karoliny, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, s. 167-179.
- Duchowni czescy w kapitułach śląskich. Z dziejów powiązań personalnych między Koroną a prowincją [w:] Náboženský život a církevní pomery v zemích Koruny české ve 14.-17. století - Życie religijne i stosunki kościelne w ziemiach Korony Czeskiej w okresie od XIV do XVII wieku, materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 23-25 IV 2008,Univerzita Karlova v Praze, s. 202-220
- Itinerarium Wacława biskupa wrocławskiego i księcia legnickiego, Szkice Legnickie 29, 2008, s. 119-172

Staże:
maj 2008 - stypendium Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń)
październik 2011 - stypendium Fundacji Lanckorońskich (Rzym)

Dydaktyka-plan zajęć:

Wtorek:
12.00 – 13.30 Warsztaty archiwalne, s. 20a
14.00 – 15.30 Historia archiwów (wykład), s. 13
16.00 – 17.30 Podstawy prawne działalności archiwów (wykład), s. 13
Środa:
13.00 – 14.30 Zarządzanie dokumentacją współczesną, s. 109
Czwartek:
10.15 – 11.45 Metodyka archiwalna, s. 13
12.15 – 13.45 Metodyka archiwalna, s. 14
14.00 – 15.30 Zarządzanie dokumentacją współczesną, s. 14

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:
- Verein für Geschichte Schlesiens http://www.vfgs.eu/
- Historische Kommission für Schlesien http://www.hiko-schesien.de
- Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, oddział we Wrocławiu http://www.sap.waw.pl
- Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych http://www.sak.net.pl
- Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii link http://www.wtmh.nino.pl

Oceny z zaliczeń i egzaminów:
- brak