CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
tillage1 .jpgtillage1.jpgtillage2 .jpgtillage3.jpgtillage4.jpgtillage4.png

Prof. dr hab. Elżbieta Kościk

Drukuj

Prof. dr hab. Elżbieta Kościk
Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki

Konsultacje: poniedziałek 11:30-13:30, p. 237;
 Tel. (071)37-52-880, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ukończyłam studia historyczne w Instytucie Historycznym UWr. pod kierunkiem prof. dra Mariana Haisiga. Doktorat napisałam pod kierunkiem prof. dra Zbigniewa Kwaśnego nt. osadnictwa  wiejskiego w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949. Habilitacja dotyczyła przemian demograficznych i społeczno-zawodowych  mieszkańców Opola w II poł. XIX i na pocz. XX w. Zajmuję się migracjami, historią miast, dziejami kobiet na Śląsku w XIX i XX w. przemianami demograficznymi i społeczno-zawodowymi  w XIX i XX w.

Ważniejsze prace:
-Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982, ss. 301.
-Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC, Wrocław 1993, ss. 238.
-Cholera we Wrocławiu, (w:) Życie codzienne w XVIII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Wrocław 2003, s. 348-352.
-Struktura ludności według wieku, płci i ruch naturalny na Ziemiach Zachodnich i Północnych w l. 1950-1956, (w:) Październik 1956  na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Materiały seminarium naukowego pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 169-182.
-Aspekty demograficzne i pozycja społeczno-zawodowa kobiety na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w. (w świetle ksiąg metrykalnych), (w:) Działalność społeczno-narodowa i polityczna  kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. H. Karczyńskiej, Opole 1997, s. 12-17.
-Warunki mieszkaniowe we Wrocławiu a zdrowotność jego mieszkańców w XIX w., (w:) Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 54, 1999, nr 3, s. 299-314.
-Rozwój demograficzny Śląska w XIX wieku, (w:) Przełomy w historii. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 r., t. III, cz. 1, Toruń 2001, s. 285-298.
-Kobieta-głowa gospodarstwa domowego w miastach śląskich  końca XIX w. do II wojny światowej, tamże, t. III, cz. 4, s. 311-318.
-„Kobieta w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ma równe z mężczyzną prawa…”, (w:) Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989) pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, Wrocław 2007, s. 207-215.
- Kobieta samotna i jej pozycja społeczno-ekonomiczna w mieście śląskim na przełomie XIX i XX w., (w:) Kobieta i rewolucja obyczajowa: społeczno-kulturowe aspekty seksualności: wiek XIX i XX: zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2006, s. 481-487.
- Stan zdrowotny społeczeństwa śląskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w.: wybrane zagadnienia, (w:) Z przeszłości Europy Środkowowschodniej, pod red. J. Hoff, Rzeszów 2002, s. 202-215.
- Environment of the newly married In Opole In the Middle of the 19th and AT the beginning of the 20th century, (w:) Polish Population Review, Nr 10 (1997), s. 146-160.
- Natural movement of inhabitants of Opole In the years 1851-1913, Polish Population Review, Nr 6(1995), s. 210-232.

Nagrody:
Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, liczne nagrody Rektora UWr  za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.